Plochy GMO kukuřice se letos v ČR rozšířily na 1070 ha

Podle MZe se loni ČR řadila výměrou geneticky upravené kukuřice na páté místo v EU.

Plochy geneticky modifikované kukuřice se letos v České republice rozrostly na 1070 hektarů proti loňským 270 hektarům. Dřívější odhady předpokládaly větší nárůst ploch, až na desetinásobek loňské výměry. Ministerstvo zemědělství odhaduje plochy GMO kukuřice zatím na 1000 až 1500 hektarů.
Podle Greenpeace činí k 7. červenci geneticky upravená odrůda zhruba 0,4 procenta z celkové rozlohy kukuřice pěstované letos v ČR na zeleno, siláž a zrno. Geneticky upravenou kukuřici má na svých polích 57 zemědělských podniků a soukromých farmářů. Výměry se přitom pohybují od deseti arů po desítky hektarů. Geneticky modifikovanou kukuřici mohli domácí farmáři poprvé vyzkoušet loni, možnosti využilo přes 50 pěstitelů.
Greenpeace soudí, že menší nárůst ploch, než se předpokládalo, má řadu důvodů. Jak vyplývá ze společné hodnotící studie pracovníků Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze a ministerstva zemědělství, kteří oslovili loňské pěstitele geneticky modifikované kukuřice, má pěstování této plodiny mnoho záporných stránek. Kromě zvýšené administrativy a povinnosti dodržovat stanovená pravidla je prý nevýhodou vysoká cena osiva, ale i omezené uplatnění produkce na trhu. Řada odběratelů podle Greenpeace požaduje, stejně jako jinde v Evropě, certifikát o tom, že mléko, maso a vejce pocházejí ze zvířat, která nebyla krmena GMO.
Zastánci GMO naopak argumentují tím, že tyto plodiny farmářům zvyšují produktivitu a výnos z hektaru a šetří náklady, například na ochranu rostlin proti škůdcům. Podle prezidenta Agrární komory Jana Veleby se proto jejich plochy budou dál zvětšovat. Evropa včetně ČR je konzervativní a vůči světu v biotechnologiích zaostává.
Podle MZe se loni ČR řadila výměrou geneticky upravené kukuřice na páté místo v EU. S plochou asi 50.000 hektarů drželo prvenství Španělsko, následovalo Portugalsko, kde upravená kukuřice zaujímala přibližně 750 hektarů, Francie s 500 hektary a Německo s 360 hektary. Pěstovat lze v EU pouze modifikované plodiny, které byly unií schváleny. Produkce se řídí zvláštními pravidly. Zemědělci musejí podle nařízení vlády dodržet stanovené izolační vzdálenosti vůči konvenční a ekologicky pěstované kukuřici okolních pěstitelů a nahlásit dopředu plochy s GMO kukuřicí Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. Dále je jejich povinností označit pole v terénu rozpoznatelným způsobem v případě, že porost GMO plodiny nebyl vymezen přirozenou hranicí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *