Počet chovatelů hovězího dobytka a koní roste

Ekologických chovatelů na severu Čech po vstupu České republiky do Evropské unie přibývá, chybějí pěstitelé zeleniny, obilnin a ovoce.

Rozlehlé pastviny vznikají především na stráních Krušných hor a v okolí Děčínska. V celé republice je více než 840 ekologických farem, z toho přes 150 na severozápadě Čech; jejich počet stále roste. Rozdíl v náročnosti na ekologické a neekologické chovatelství není velký, ale pěstovat ve skleníku zeleninu bez chemikálií je velmi obtížné. V Evropě je poměr mezi chovateli a pěstiteli vyrovnaný. EU přispívá 1100,- Kč na hektar louky a 3500,- Kč na hektar orné půdy ročně. Naši zemědělci se zadlužili v dvouletém mezidobí před rozšířením EU, kdy nedostávali žádné dotace. Chovatelé na severu Čech začali po rozšíření Evropské unie vyvážet skot do Německa.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *