Počet ekofarem v ČR roste

Ekologických zemědělců v České republice přibývá, jejich počet v letošním srpnu překročil hranici čtyř tisíc (4022 farmářů), začátkem letošního roku jich bylo 3517. Loni se jejich počet zvýšil téměř o třetinu. Údaje zveřejnilo ministerstvo zemědělství při příležitosti zahájení akce Září - Měsíc biopotravin. Plocha půdy obhospodařované podle pravidel ekologického zemědělství vzrostla ze 448.202 hektarů na začátku letošního roku na 483.176 hektarů koncem srpna. Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy se zvýšil - z lednových 10,55 procenta na 11,4 procenta. Výrobců biopotravin přibylo o 24, a na konci srpna úřady evidovaly celkem 650 producentů. O 6708 hektarů na 61.645 hektarů v letošním roce vzrostla výměra ekologicky obhospodařované orné půdy. Plocha biosadů se od začátku letošního roku zvýšila o 1240 hektarů na 6368 hektarů a vinic spadajících do ekologického hospodaření o 184 hektarů na 987 hektarů. Ekozemědělci loni dostali dotace v hodnotě 1,15 miliardy korun, přičemž 80 procent bylo uhrazeno z fondů EU. Podporováno je také např. zavádění biopotravin do škol či regionální odbyt biopotravin se zaměřením na biomléko. Tuzemský trh s biopotravinami po předchozí loňské stagnaci vykázal letos vzestup. Ekologičtí farmáři nesmí používat chemické prostředky. Musí zachovávat přísnější standardy pro péči o chovaná zvířata než konvenční zemědělci. Dotace ekofarmářům jsou vyšší než podpory jejich konvenčně hospodařícím kolegům. Podle Akčního plánu pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011 až 2015 by podíl biopotravin na tuzemském trhu s potravinami měl do pěti let vzrůst na tři procenta. K dosažení těchto cílů má vést například posílení marketingu či zvýšení informovanosti veřejnosti o přínosech ekologického zemědělství a biopotravin. Ministerstvo zemědělství dále chce, aby podíl českých produktů na trhu biopotravin vzrostl na zhruba 60 procent. V současnosti pochází nadpoloviční většina bioproduktů z dovozu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *