Postup schvalování GMO v EU

V EU existuje centralizovaný postup schvalování Evropskou komisí

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 zavádí centralizovaný postup schvalování geneticky modifikovaných (GM) potravin a krmiv Evropskou komisí. Tento postup je založen na nezávislém posuzování rizik, které provádí Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Uvedené nařízení rovněž zavádí pravidla pro značení GM potravin a krmiv a dále prahové množství GM materiálu, které se může v potravinách a krmivech vyskytovat náhodně nebo jeho přítomnost nelze technicky vyloučit.

Postup autorizace GM potravin a krmiv je následující:

1. Odeslání žádosti o schválení umístit na trh GM potravinu nebo krmivo

Žádost se zasílá kompetentnímu orgánu v příslušném členském státu. Ten potvrdí příjem žádosti a bez prodlení informuje EFSA.

2. Vyhotovení a dodání stanoviska EFSA

EFSA uveřejňuje souhrny z jednotlivých žádostí na internetové stránce EFSA.
Žádosti se zasílají Evropské komisi a jednotlivým členským státům. Ty se o žádosti radí po dobu tří měsíců. Pokud se má GMO použít jako osivo, musí EFSA požádat příslušný orgán na národní úrovni, aby provedl odpovídající posouzení rizika pro životní prostředí (článek 6 a 18 nařízení (ES) č. 1829/2003).

EFSA musí vydat své stanovisko do šesti měsíců od obdržení žádosti. Pokud je zapotřebí během vědeckého posuzování doplnit žádost o další údaje, prodlužuje se tento časový limit.

Na internetových stránkách vědeckého panelu EFSA pro GMO (EFSA–GMO) je k dispozici:
– přehled žádostí, které EFSA obdržel,
– přehled vědeckých stanovisek schválených EFSA–GMO (zadejte: Panel/Unit=GMO; Scientific output=Opinion).

Kladné stanovisko EFSA je vydáno s doplňující informací panelu pro GMO jako je návrh na značení, odpovídající podmínky nebo omezení pro umístění GM produktu na trhu. Tyto doplňující informace patří k celkovému stanovisku EFSA. Je proto důležité jasně rozlišovat mezi vědeckými stanovisky panelu pro GMO a celkovými stanovisky EFSA, která vyžaduje nařízení (ES) č. 1829/2003.

Verifikace (ověření) metody detekce GM potraviny a krmiva tvoří tu část centralizovaného postupu autorizace, kterou zajišťuje Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) ve své Referenční laboratoři Společenství pro GM potraviny a krmiva a za pomoci Evropské sítě laboratoří pro GMO (ENGL). Tyto verefikace jsou uveřejňovány na internetových stránkách JRC.

3. Vyhotovení a schválení rozhodnutí

Evropská komise zašle návrh rozhodnutí Stálému výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCoFCAH) do tří měsíců od obdržení celkového stanoviska EFSA. Pravidla pro přijetí rozhodnutí jsou k dispozici na internetové adrese Evropské komise.

Připomínky veřejnosti

Celá veřejnost se může vyjadřovat k celkovému stanovisku EFSA do 30 dní od jeho zveřejnění. Připomínky se adresují Evropské komisi. Jakmile je stanovisko EFSA k dispozici, Evropská komise zahájí připomínkové řízení a této internetové stránce. Po 30 dnech od zveřejnění stanoviska Evropská komise analyzuje všechny obdržené připomínky a konzultuje je s EFSA, aby se zjistilo, zda mají vliv na jeho stanovisko.

Komentáře ke článku 1

  • Alfred Hera,Prof.,MVDr.,CSc.

    Dobrý den,

    pro kontrolu a využití obdorné činnosti s GMO si dovoluji požádat o sdělení obecných předpisů resp. požadavků na schválení laboratoří,kde se pracuje s GMO;s díky a s pozdravem

    Alfred Hera,Prof,MVDr.,CSc.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *