Potravinářská komora

Potravinářská komora ČR je silně znepokojena částí koaliční smlouvy o dani z přidané hodnoty.

Daň z přidané hodnoty vymezuje potraviny, které budou vyjmuty z jednotné sazby a zařazeny do zvýhodněné. PK považuje toto rozdělení a zejména způsob výběru potravin za velmi nešťastné. PK doporučuje, aby všechny potraviny bez rozdílu byly ve stejné sazbě DPH tak, jak je tomu doposud. Tato sazba by přitom měla být co nejnižší, zejména z důvodů finančních dopadů na spotřebitele.
Potravinářská komora upozorňuje, že rozčlenění potravin do různých skupin, navíc dle nejasného systému, bude mít negativní dopady jak na spotřebitele, tak i na daňové výnosy státu a celý daňový systém.
Potravinářská komora je přesvědčena, že zařazení pouze některých potravin do snížené sazby povede k neprůhlednosti daňového systému, odrazí se v cenách pro spotřebitele a povede nutně k cenové netransparentnosti kde hrozí, že vzájemně zaměnitelné položky budou zařazovány do nižších sazeb, což má za důsledek daňové úniky.
Jako příklad lze uvést například mouku. Ve snížené sazbě má být mouka pšeničná, avšak nikoli již mouka žitná. Toto dělení nedává žádnou logiku. Důsledkem bude pouze fakt, že z trhu zmizí žitný chléb nebo bude dražší než dosud. Podobných příkladů lze v uveřejněném seznamu nalézt více.
Zařazení jednotlivých položek sloužících jako suroviny samostatně a navíc ještě i finálního výrobku do různých sazeb zvyšuje administrativní náročnost a s ní spojené náklady i u potravinářských výrobců, což se opět promítne do ceny pro konečného spotřebitele.
Jsme přesvědčeni, že zde musí být ještě otevřen prostor pro další vyjednávání, ve kterém budou vyslyšeny i připomínky a komentáře podnikatelské sféry a ty pak zohledněny při přípravě programového prohlášení vlády.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *