Potravinářské předpisy EU – duben 2011

1. HYGIENA, BEZPEČNOST Rozhodnutí 2011/242/ES o členech poradní skupiny pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a rostlin zřízené rozhodnutím 2004/613/ES OJ L 101, 15.04.2011, s.126 2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU Prováděcí rozhodnutí 2011/204/ES o finančním příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Dánsku a Nizozemsku v roce 2010 (oznámeno pod číslem K(2011) 1979) OJ L 86, 01.04.2011, s.73 Prováděcí rozhodnutí 2011/208/ES o finančním příspěvku Unie na nouzová opatření pro tlumení newcastleské choroby ve Španělsku v roce 2009 (oznámeno pod číslem K(2011) 2062) OJ L 87, 02.04.2011, s.29 Rozhodnutí 2011/214/ES, kterým se mění přílohy II až IV směrnice 2009/158/ES o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2011) 2068) OJ L 90, 06.04.2011, s.27 Prováděcí rozhodnutí 2011/215/ES, kterým se provádí směrnice 97/78/ES, pokud jde o překládku dovážených zásilek produktů určených k dovozu do Unie nebo třetích zemí na prvním dosaženém stanovišti hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2011) 2067) OJ L 90, 06.04.2011, s.50 Prováděcí nařízení 342/2011/ES, kterým se mění příloha II nařízení 206/2010/ES, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení OJ L 96, 09.04.2011, s.10 Nařízení 362/2011/ES, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/ES o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku monepantel OJ L 100, 14.04.2011, s.26 Nařízení 363/2011/ES, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/ES o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku isoeugenol OJ L 100, 14.04.2011, s.28 Nařízení 364/2011/ES, kterým se mění příloha I nařízení 798/2008/ES a kterým se mění nařízení 1291/2008/ES, pokud jde o program pro tlumení salmonel u některé drůbeže a vajec v Chorvatsku v souladu s nařízením 2160/2003/ES, a kterým se opravují nařízení 925/2010/ES a 955/2010/ES OJ L 100, 14.04.2011, s.30 Rozhodnutí 2011/238/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/843/ES, pokud jde o programy pro tlumení salmonel u některé drůbeže a vajec v Tunisku (oznámeno pod číslem K(2011) 2520) OJ L 100, 14.04.2011, s.73 3. OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU Rozhodnutí 2011/212/ES, kterým se mění rozhodnutí 2009/996/ES o finančním příspěvku Společenství na rok 2009 k úhradě výdajů vynaložených Německem, Španělskem, Itálií, Maltou, Nizozemskem, Portugalskem a Slovinskem na ochranu proti organismům škodlivým rostlinám nebo rostlinným produktům (oznámeno pod číslem K(2011) 2126) OJ L 89, 05.04.2011, s.24 Prováděcí směrnice 2011/39/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky fenazaquinu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 2011, 12.04.2011, s.30 Prováděcí směrnice 2011/40/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky sintofen a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 97, 12.04.2011, s.34 Prováděcí směrnice 2011/41/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky dithianon a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 97, 12.04.2011, s.38 Prováděcí směrnice 2011/42/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky flutriafol a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 97, 12.04.2011, s.42 Prováděcí rozhodnutí 2011/234/ES o nezařazení dichlobenilu do přílohy I směrnice 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2011) 2437) OJ L 98, 13.04.2011, s.14 Prováděcí směrnice 2011/43/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky polysulfidu vápenatého a kterou se mění rozhodnutí 2008/941/ES OJ L 100, 14.04.2011, s.39 Prováděcí směrnice 2011/44/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky azadirachtinu a kterou se mění rozhodnutí 2008/941/ES OJ L 100, 14.04.2011, s.43 Prováděcí směrnice 2011/45/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky diklofopu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 100, 14.04.2011, s.47 Prováděcí směrnice 2011/46/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky hexythiazox a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 101, 15.04.2011, s.20 Prováděcí směrnice 2011/47/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky síranu hlinitého a kterou se mění rozhodnutí 2008/941/ES OJ L 102, 16.04.2011, s.24 Prováděcí směrnice 2011/48/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky bromadiolonu a kterou se mění rozhodnutí 2008/941/ES OJ L 102, 16.04.2011, s.28 Prováděcí směrnice 2011/49/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky pencykuronu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 103, 19.04.2011, s.109 Prováděcí směrnice 2011/50/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky karbetamidu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 104, 20.04.2011, s.41 Prováděcí směrnice 2011/52/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky karboxinu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 105, 21.04.2011, s.19 Prováděcí směrnice 2011/53/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky dazometu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 105, 21.04.2011, s.24 Prováděcí směrnice 2011/54/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky metaldehydu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 105, 21.04.2011, s.28 Prováděcí směrnice 2011/55/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky paklobutrazolu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 106, 27.04.2011, s.5 Prováděcí rozhodnutí 2011/252/ES, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky kyselinu askorbovou, ipkonazol, spiromesifen, topramezon a Pseudomonas sp. kmen DSMZ 13134 (oznámeno pod číslem K(2011) 2668) OJ L 106, 27.04.2011, s.11 Prováděcí rozhodnutí 2011/253/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení látek metobromuron, kyselina S-abscisová, Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747, Bacillus pumilus QST 2808 a Streptomyces lydicus WYEC 108 do přílohy I směrnice 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2011) 2675) OJ L 106, 27.04.2011, s.13 Nařízení 408/2011/ES, kterým se provádí nařízení 1185/2009/ES o statistice pesticidů, pokud jde o formát pro předávání údajů OJ L 108, 28.04.2011, s.21 Prováděcí směrnice 2011/56/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky cyprokonazolu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 108, 28.04.2011, s.30 Prováděcí směrnice 2011/57/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky fluometuronu a kterou se mění rozhodnutí 2008/934/ES OJ L 108, 28.04.2011, s.34 Prováděcí rozhodnutí 2011/262/ES o nezařazení propisochloru do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o změně rozhodnutí 2008/941/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 2726) OJ L 111, 30.04.2011, s.19 4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING Nařízení 310/2011/ES, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro aldikarb, bromopropylát, chlorfenvinfos, endosulfan, EPTC, ethion, fenthion, fomesafen, methabenzthiazuron, methidathion, simazin, tetradifon a triforin v některých produktech nebo na jejich povrchu OJ L 86, 01.04.2011, s.1 Prováděcí nařízení 351/2011/ES, o změně nařízení 297/2011/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima OJ L 97, 12.04.2011, s.20 Nařízení 362/2011/ES, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/ES o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku monepantel OJ L 100, 14.04.2011, s.26 Nařízení 363/2011/ES, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/ES o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku isoeugenol OJ L 100, 14.04.2011, s.28 Nařízení 408/2011/ES, kterým se provádí nařízení 1185/2009/ES o statistice pesticidů, pokud jde o formát pro předávání údajů OJ L 108, 28.04.2011, s.21 5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN 6. KRMIVA Nařízení 335/2011/ES, kterým se mění nařízení 1091/2009/ES, pokud jde o minimální obsah přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (MUCL 49755) a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma reesei (MUCL 49754) jako doplňkové látky přidané do krmiv pro výkrm kuřat OJ L 94, 08.04.2011, s.14 Nařízení 336/2011/ES, kterým se mění nařízení 1292/2008/ES, pokud jde o používání doplňkové látky Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 v krmivech obsahujících diclazuril, monensin sodný a nikarbazin OJ L 94, 08.04.2011, s.17 Nařízení 337/2011/ES o povolení přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy jako doplňkové látky pro drůbež, selata po odstavu a výkrm prasat (držitel povolení Danisco Animal Nutrition) OJ L 94, 08.04.2011, s.19 Prováděcí nařízení 351/2011/ES, o změně nařízení 297/2011/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima OJ L 97, 12.04.2011, s.20 Prováděcí nařízení 361/2011/ES o povolení Enterococcus faecium NCIMB 10415 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení DSM Nutritional products Ltd zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. z o.o) a o změně nařízení 943/2005/ES OJ L 100, 14.04.2011, s.22 Prováděcí nařízení 371/2011/ES o povolení sodné soli dimethylglycinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Taminco N.V.) OJ L 102, 16.04.2011, s.6 Prováděcí nařízení 373/2011/ES o povolení přípravku Clostridium butyricum FERM-BP 2789 jako doplňkové látky pro menšinové druhy ptactva, s výjimkou nosnic, odstavená selata a menšinové druhy prasat (odstavených) a o změně nařízení 903/2009/ES (držitel povolení Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., zastoupený společností Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) OJ L 102, 16.04.2011, s.10 Prováděcí nařízení 388/2011/ES o povolení maduramicinu amonného alfa jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Alpharma (Belgium) BVBA) a o změně nařízení 2430/1999/ES OJ L 104, 20.04.2011, s.3 Prováděcí nařízení 389/2011/ES o povolení použití přípravku enzymů endo-1,4-beta-xylanázy, subtilisinu a alfa-amylázy jako doplňkové látky pro nosnice (držitel povolení Danisco Animal Nutrition) OJ L 104, 20.04.2011, s.7 Prováděcí nařízení 406/2011/ES, kterým se mění nařízení 2380/2001/ES, pokud jde o složení doplňkové látky maduramicin amonný alfa OJ L 108, 28.04.2011, s.11 7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů) Nařízení 420/2011/ES, kterým se mění nařízení 1881/2006/ES, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách OJ L 111, 30.04.2011, s.3 8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY Prováděcí nařízení 351/2011/ES, o změně nařízení 297/2011/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima OJ L 97, 12.04.2011, s.20 Oprava prováděcího nařízení 351/2011/ES, o změně nařízení 297/2011/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima OJ L 98, 13.04.2011, s.16 9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI Prováděcí nařízení 321/2011/ES, kterým se mění nařízení 10/2011/ES, pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých láhvích OJ L 87, 02.04.2011, s.1 10. OZNAČOVÁNÍ Prováděcí nařízení 344/2011/ES, kterým se mění nařízení 889/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu OJ L 96, 09.04.2011, s.15 11. HMOTNOSTI A OBJEMY 12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY 13. ZMRAZENÉ POTRAVINY 14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Prováděcí nařízení 344/2011/ES, kterým se mění nařízení 889/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 834/2007/ES o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu OJ L 96, 09.04.2011, s.15 15. GMO A „NOVEL FOODS“ 16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY Prováděcí nařízení 311/2011/ES, kterým se nahrazuje příloha I nařízení 673/2005/ES o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických OJ L 86, 01.04.2011, s.51 Rozhodnutí 2011/216/ES Společného výboru pro zemědělství zřízeného Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty č. 1/2011 ze dne 31. března 2011 o změně přílohy 3 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty OJ L 90, 06.04.2011, s.53 Prováděcí rozhodnutí 2011/244/ES o vyloučení některých výdajů uskutečněných členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) z financování Evropské unie (oznámeno pod číslem K(2011) 2517) OJ L 102, 16.04.2011, s.33 Rozhodnutí 2011/248/ES o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi EU na jedné straně a palestinskou samosprávou Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy na straně druhé týkající se další liberalizace v oblasti obchodu se zemědělskými produkty, zpracovanými zemědělskými produkty, rybami a produkty rybolovu, kterou se mění Evropsko-středomořská prozatímní dohoda o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi ES na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy na straně druhé, jménem Unie OJ L 104, 20.04.2011, s.2 Prováděcí nařízení 410/2011/ES, kterým se mění nařízení 259/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1290/2005/ES, pokud jde o zveřejňování informací o příjemcích finančních prostředků z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) OJ L 108, 28.04.2011, s.24 17. MASO A MASNÉ VÝROBKY Prováděcí rozhodnutí 2011/258/ES, kterým se mění rozhodnutí 89/471/EHS, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat v Německu (oznámeno pod číslem K(2011) 2709) OJ L 110, 29.04.2011, s.29 18. DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE Rozhodnutí 2011/214/ES, kterým se mění přílohy II až IV směrnice 2009/158/ES o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2011) 2068) OJ L 90, 06.04.2011, s.27 19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ Rozhodnutí 2011/207/ES, kterým se stanoví zvláštní kontrolní a inspekční program týkající se obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a ve Středozemním moři (oznámeno pod číslem K(2011) 1984) OJ L 87, 02.04.2011, s.9 Nařízení 304/2011/ES ze dne 9. března 2011, kterým se mění nařízení 708/2007/ES o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře OJ L 88, 04.04.2011, s.1 Nařízení 350/2011/ES, kterým se mění nařízení 1251/2008/ES, pokud jde o požadavky pro uvádění na trh v případě zásilek ústřic obrovských určených pro členské státy nebo jejich části, kde existují vnitrostátní opatření týkající se nákazy Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) schválená rozhodnutím 2010/221/ES OJ L 97, 12.04.2011, s.9 Nařízení 354/2011/ES o otevření a správě celních kvót Unie pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Bosny a Hercegoviny OJ L 98, 13.04.2011, s.1 Prováděcí nařízení 404/2011/ES ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1224/2009/ES o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky OJ L 112, 30.04.2011, s.1 20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY Prováděcí nařízení 356/2011/ES, kterým se mění nařízení 447/2010/ES o zahájení prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení OJ L 98, 13.04.2011, s.8 Prováděcí nařízení 409/2011/ES, kterým se mění nařízení 619/2008/ES, kterým se zahajuje stálé nabídkové řízení pro vývozní náhrady týkající se některých mléčných výrobků OJ L 108, 28.04.2011, s.23 21. JEDLÉ OLEJE 22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH Nařízení 306/2011/ES ze dne 9. března 2011 o zrušení nařízení 1964/2005/ES o celních sazbách pro banány OJ L 88, 04.04.2011, s.44 Rozhodnutí 2011/194/ES ze dne 7. března 2011 o uzavření Ženevské dohody mezi Evropskou unií a Brazílií, Kolumbií, Kostarikou, Ekvádorem, Guatemalou, Hondurasem, Mexikem, Nikaraguou, Panamou, Peru a Venezuelou o obchodu s banány a Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obchodu s banány OJ L 88, 04.04.2011, s.66 Prováděcí nařízení 413/2011/ES, kterým se mění nařízení 1580/2007/ES, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na okurky a třešně, s výjimkou višní OJ L 110, 29.04.2011, s.14 23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH Rozhodnutí 2011/224/ES o postoji, který má zaujmout Evropská unie v Mezinárodní radě pro obiloviny k prodloužení platnosti Úmluvy o obchodu s obilovinami z roku 1995 OJ L 94, 08.04.2011, s.28 24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY Rozhodnutí 2011/223/ES o postoji, který má zaujmout Evropská unie v Mezinárodní radě pro cukr k prodloužení platnosti Mezinárodní dohody o cukru z roku 1992 OJ L 94, 08.04.2011, s.1 Prováděcí nařízení 372/2011/ES, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhajících kvótám do konce hospodářského roku 2011/12 OJ L 102, 16.04.2011, s.8 Prováděcí nařízení 380/2011/ES o otevření celní kvóty pro určité množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2011/12 OJ L 103, 19.04.2011, s.4 Prováděcí nařízení 381/2011/ES, kterým se stanoví odchylka od nařízení 967/2006/ES, pokud jde o lhůty pro sdělování množství cukru převedených z hospodářského roku 2010/11 OJ L 103, 19.04.2011, s.5 25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY 26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA 27. LIHOVINY 28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA Prováděcí nařízení 343/2011/ES o otevření a správě celních kvót Unie pro vína pocházející z Bosny a Hercegoviny OJ L 96, 09.04.2011, s.12 29. KOSMETIKA Nařízení 331/2011/ES, kterým se mění nařízení 1120/2009/ES, pokud jde o využití půdy k produkci konopí v rámci provádění režimu jednotné platby stanoveného nařízením 73/2009/ES OJ L 93, 07.04.2011, s.16 30. TABÁKOVÉ VÝROBKY Úřední věstník ES, 1.- 30. 4. 2011

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *