Potraviny nového typu

získané z geneticky modifikovaných organismů.

Vývoj situace týkající se geneticky modifikovaných (GM) potravin a ostatních potravin nového typu v EU v období listopad 2005 až únor 2006.

1) Problematiky projednávané v Evropské komisi

* Dne 13. ledna 2006 Komise schválila rozhodnutí povolující umístit na trh potraviny a potravinářské přísady získané z:
– GM kukuřice MON 863 (rozhodnutí 2006/68/ES) a

– GM Roundup Ready kukuřice řady GA21 (rozhodnutí 2006/69/ES)

jakožto potraviny nového typu nebo potravinářské přísady nového typu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 258/97.

* V lednu 2006 Komise nařizuje Řecku zrušit národní zákaz týkající se GM kukuřice MON 810. Pokud Řecko neuposlechne, může se tato záležitost dostat před Evropský soudní dvůr.

Zákaz GM kukuřice MON 810 má také Polsko a Maďarsko.

* Dne 2. prosince 2005 na zasedání Vědeckého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCFCAH) nebylo dosaženo shody v názoru na obsah trans-mastných kyselin v rostlinném diacylglycerolovém oleji, a proto návrh rozhodnutí Komise, které povoluje umístit na trh rostlinný diacylglycerolový olej jakožto potravinu nového typu podle nařízení (ES) č. 258/97 Evropského parlamentu a Rady nebyl schválen.

* Dne 3. listopadu 2005 Komise schválila rozhodnutí povolující umístit na trh GM kukuřici 1507. Povolení se týká importu a zpracování GM kukuřice, včetně jejího použití v živočišných krmivech. Uvedené rozhodnutí je vydáno na dobu 10 let a to na základě žádosti zaslané společností Pioneer/Mycogen Seeds. Povolení použít GM kukuřici 1507 jako potravinu se stále prověřuje.

2) Aktivity Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA)

* Ve dnech 24.–25. ledna 2006 se konalo zasedání Vědeckého panelu pro GMO.

* Dne 22. února 2006 se v Parmě sešli vědci z nevládních organizací zaměřených na životní prostředí k diskusi se zástupci EFSA týkající se GMO.

* EFSA v prosinci 2005 aktualizoval dokument (směrnici) o hodnocení rizika GM plodin.

* Dne 3. ledna 2006 EFSA obdržel žádost o schválení umístit na trh EU podle nařízení 1829/2003:

– kukuřici 88017 x MON 810 (žádost zaslala společnost Monsanto Europe a týká se importu, zpracování, použití pro potraviny a krmiva);

– kukuřici LY 038 x MON 810 (žádost zaslala společnost Renessen Europe a týká se použití jako krmivo; nezahrnuje pěstování v EU).

* Dne 6. prosince 2005 Vědecký panel pro dietetické produkty, výživu a alergie se vyjádřil kladně ke dvěma potravinářským přísadám nového typu, a to:

– kukuřičnému klíčkovému oleji s vysokým podílem nezmýdelnitelných látek,

– řepkovému oleji s vysokým podílem nezmýdelnitelných látek.

3) Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF)

V termínu listopad 2005 až únor 2006 byla Komisi prostřednictvím RASFF hlášena následující výstražná upozornění týkající se GM potravin a ostatních potravin a potravinářských přísad nového typu:

Dánsko – neschválené použití saw palmetto (Serenoa repens); import z USA

Rakousko – oříšky betel ve výrobku importovaném z USA

Velká Británie – neschválená potravinářská přísada nového typu v ovocném koncentrátu z USA

Dánsko – Noni šťáva z USA.

Finsko – neschválený extrakt plodu noni (Morinda citrifolia) z USA

Polsko – neschválené GM sladké brambory z USA přes Nizozemí

Finsko – neschválený extrakt noni (Morinda citrifolia) z Irska

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *