Pozor na barviva

Obecně je známé, že se potraviny přibarvují a není to žádná novinka. Již ve starověku se používala různá barviva, pochopitelně přírodního původu, nejčastěji rostlinného. Jedním z nejznámějších byly květy šafránu, dále pak třeba kurkuma anebo i červená řepa.

Státní veterinární správa ČR obdobným způsobem jako Státní zemědělská a potravinářská inspekce ČR bere velmi vážně analýzy Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat Evropské komise, které upozorňují na možná rizika vyplývající z nelegálního používání toxických barviv do různých koření, která se používají při výrobě potravin.
Systémem rychlého varování RASFF bylo členským státům od počátku letošního roku rozesláno do 10. 5. celkem 56 upozornění na záchyt těchto nepovolených látek v koření. Jedná se o potenciální karcinogeny – barviva Sudan I – IV a Rhodamin B a technická barviva s toxickými účinky – Orange II a Para red. Šlo o 40 zjištění sudanu v chilli, 7 zjištění sudanu v curry, 8 „záchytů“para red v chilli, jednou sudan v paprice.
Státní veterinární správa ČR proto informovala zpracovatele o těchto skutečnostech a zároveň zahájila kontrolní akci, jejímž smyslem je prověřovat v první řadě dokumenty doprovázející koření do podniků vyrábějících masné výrobky.
Podle Rozhodnutí Komise 2004/92/EC, článek 2, musí dovozce koření nechat vyšetřit a na požádání doložit laboratorní protokol dokazující nepřítomnost výše zmíněných barviv. Státní veterinární správa ČR provozovatele na tuto problematiku upozornila a poučila je, že od svých dodavatelů mají tyto protokoly vyžadovat! Ukazuje se, že řada zpracovatelů se rozhodla zahrnout kontrolu koření do svých vnitřních kontrolních mechanismů mezi tzv. systém kontrolních bodů (HACCP).
Státní veterinární správa ČR upozorňuje na stanovisko Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, který dne 10. 5. uvedl, že dokud nebudou vyvinuty nové analytické metody, považuje se za zjistitelný limit většiny nepovolených barviv podobných sudanu 0,5 až 1 mg/kg. Z toho vyplývá, že všechny potravinářské přísady nebo potraviny vyrobené s použitím koření obsahujícího nepovolená barviva v těchto a vyšších množstvích budou stažena z trhu.
Zatím Státní veterinární správa ČR nezjistila takový případ, že by musela být nějaká potravina z důvodu zjištěného obsahu nepovolených barviv stažena z trhu. Nicméně nelze podle Milana Maleny, ústředního ředitele SVS ČR, brát případná rizika na lehkou váhu. Proto budou orgány státního veterinárního dozoru v kontrolách pokračovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *