Praktické zkušenosti s kabergolinem v terapii některých gynekologických poruch a v řízení reprodukce psů a koček

Pseudogravidita (a zastavení laktace z jiných příčin)
Účinná látka kabergolin (GALASTOP) je v současné době u pseudogravidity lék první volby. Obecně 4 – 6 (7) dní léčby (5 μg/kg ž. hm. p. o. 1x denně) vede k signifikantnímu zlepšení klinického stavu. Některé výjimečné případy (chronická pseudogravidita) můžou vyžadovat delší léčbu.

Pyometra
Kastrace se stále považuje za první volbu, jelikož pyometra se může opakovat. Nicméně kabergolin lze využít u velice starých fen, u nichž je anestezie vysoce riziková, a u fen určených k chovu. Doporučuje se standardní dávka 0,1 ml/kg (5 μg/kg ž. hm. p. o. 1x denně), po dobu 4 – 6 dnů. Léčba by měla být následně doplněna přirozeným prostaglandinem (1 – 5 μg/kg ž. hm. s. c.) každý druhý a nebo třetí den od 3. dne terapie kabergolinem. V den podání prostaglandinu se u fen může objevit zvracení a průjem. Menší výskyt zvracení může být podle některých specialistů pozorovaný, pokud je kabergolin zamíchaný do krmiva podaném jednu hodinu před injekcí prostaglandinu. Kromě kabergolinu a prostaglandinu je nevyhnutelná podpůrná terapie (tekutiny, antibiotika, vitamíny). Ultrasonografické vyšetření (USG) není dostatečné na posouzení účinnosti terapie, nejdůležitější je měření hladiny progesteronu (P4).

Přerušení gravidity
Na vyvolaní abortu může být použito podobné schéma jako v případě léčby pyrometry, tj. standardní dávka 0,1 ml/kg (5 μg/kg ž. hm. p. o. 1x denně) po dobu 4 – 6 dnů. Kabergolin není účinný před 21. dnem březosti. Někteří specialisté navrhují začít už 25. den gravidity, účinek je zaručený v případě, že se začne nejpozději 30. den gravidity. Doporučení CEVA: 5 μg kabergolinu/kg ž. hm. p. o. 1x denně po dobu minimálně 10 dní, 5 μg synt. prostaglandinu /kg ž. hm. každý druhý den, kontinuální monitoring P4 a USG.

Indukce estru
Tato indikace byla pozorována jako „vedlejší účinek“ léčby, ale přesný mechanismus účinku není znám. Na základě výsledků vědeckých prací můžeme konstatovat, že jen v anestru zahájená terapie indukuje fertilní říji. Navíc, čím víc je anestrus pokročilý, tím dříve může následovat říje. Kabergolin se doporučuje podávat v obvyklé dávce (5 μg/kg ž. hm. p. o. 1x denně) až do 1. dnu proestru s kontinuální kontrolou P4 a vaginální cytologií. Existuje několik studií potvrzujících vysokou míru fertility (75%, 83%, 93%, 100%) po léčbě kabergolinem. V každém případě je fertilizace signifikantně slabší (anebo úplně nulová) v případě, že se s léčbou začne v luteální fázi cyklu, a to z důvodů disbalance pohlavního cyklu. Majitelé by měli být upozorněni na možnou délku a cenu léčby.

Nádory mléčné žlázy
Bylo zaznamenáno, že kabergolin může být užitečný jako předběžná léčba nádorů mléčných žláz před chirurgickým zákrokem. Je možno jej použít v případech značných otoků a zánětů. Léčba omezuje zbytnění žláz a umožňuje tak lepší ohraničení nádoru, což pomáhá při jeho odstranění.
Pokud vezmeme v úvahu, že pseudogravidita může působit jako preneoplastický stav, doporučení pro léčbu kabergolinem je dostatečně podložené.

Využití u koček
Kabergolin je využíván při zbytnění mléčných žláz a ukončení normální laktace. Dávka je 0,1 ml/kg po dobu 4 – 6 dnů. Při přerušení gravidity u koček je obvyklá dávka kabergolinu 15 μg/kg ž. hm. p. o. 1x denně po dobu 11 dní v kombinaci s prostaglandinem 5 μg/kg ž. hm. s. c. každý druhý den. Jsme si však vědomi malého množství publikovaných studií.

Z dostupné literatury zpracovala:
Mgr. Jana Prosserová
Ceva Animal Health Slovakia
+420 605 263 494
e-mail: ceva@dkatalog.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *