Praktický kurz zaměřený na ultrasonografii u malých zvířat pořádaný firmou M+H Vet s.r.o. se konal v Brně dne 14. 5. a 15. 5. 2005

Odborný praktický kurz s mezinárodní účastí byl věnován indikacím, možnostem a způsobům využití ultrazvuku v diagnostice pacientů s vomitem, polyurií/polydipsií. Velmi zajímavou součástí kurzu byly nové poznatky o sonografickém zobrazení abdominálních cév s využitím Dopplerovského zobrazení, stejně jako nejmodernější způsoby využití ultrazvuku v diagnostice onemocnění muskuloskeletálního systému.

Část programu této odborné akce zahrnovala techniky echokardiografie, např. praktický přínos dvourozměrného zobrazení prostřednictvím pravostranných a levostranných parasternálních oken, M-módu a Dopplerovské echokardiografie. Byla zdůrazněna úloha echokardiografie v diagnostice a klinickém přístupu k nejčastějším kongenitálním a získaným onemocněním srdce. Část kurzu echokardiografie byla založena na prezentaci konkrétních klinických případů, které byly sestaveny tak, že zdůraznily vlastní praktické použití a možná omezení echokardiografie ve vztahu ke klinickému vyšetření a dalším běžně používaným pomocným diagnostickým metodám jako je EKG, měření krevního tlaku a rentgenologické vyšetření hrudníku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *