Prestižní cenu OIE získal letos veterinární lékař za dlouholeté zásluhy v boji proti vzteklině

Prestižní ocenění Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) získal letos poprvé v historii český veterinární lékař za zásluhy v boji proti vzteklině. Rada organizace předala cenu MVDr. Oldřichu Matouchovi, CSc., který je prvním českým občanem v třicetileté historii udělování ceny. Cena byla předána dne 22. května 2016 během zahájení 84. plenárního zasedání OIE v Paříži.

 

 

 

 

Státní veterinární správu (SVS) na tomto jednání reprezentoval ústřední ředitel MVDr. Zbyněk Semerád, jenž je stálým delegátem za ČR u OIE a který si ocenění dr. Matoucha velmi váží. Lze jej totiž chápat také jako uznání českému veterinárnímu dozoru za úspěšný boj s nákazami zvířat. Ocenění je známkou mezinárodního uznání odborníkům, kteří se vyznamenali vynikajícím vědecko-technickým a organizačním přínosem v oblastech tlumení nákaz zvířat, ochrany pohody zvířat či ochrany veřejného zdraví. Čestná ocenění uděluje OIE každoročně pouze tři. Jedna osoba bývá kromě toho odměněna zlatou medailí. Ocenění jsou vybíráni na základě předchozích nominací členských zemí, kterých je aktuálně 180.

Dr. Matouch se kromě realizace osvětové činnosti v této oblasti zasloužil o vymýcení vztekliny u lišek v ČR za použití požerových návnad s kapslemi vakcinační látky (orální antirabické vakcíny Lysvulpen). K vývoji, přípravě, testování a výrobě této vakcíny navíc sám výrazně přispěl. Během své profesní kariéry byl dr. Matouch nesmírně aktivním propagátorem mezinárodní spolupráce v boji proti vzteklině, obsáhlá je také jeho publikační činnost. Kromě vynikajících profesních kvalit zůstal dr. Matouch dobrým a skromným člověkem, kterému nechybí smysl pro humor.

Vzteklina je virové onemocnění teplokrevných živočichů, včetně člověka, které napadá nervový systém a končí smrtí. Infekce se šíří prostřednictvím slin, nejčastěji v důsledku pokousání nakaženým živočichem. Inkubační doba kolísá od několika dnů až po několik měsíců. Propuknou-li příznaky onemocnění spočívající ve změnách chování, agresivitě či nekontrolovaných křečích, končí onemocnění smrtí. Především v Africe a Asii umírají na vzteklinu stále desítky tisíc lidí ročně. Nejčastěji se jedná o děti pokousané nakaženým psem.

Program orální vakcinace, mezi jehož hlavní iniciátory dr. Matouch patřil, byl spuštěn v roce 1989 a ukončen v roce 2009. Vakcinace byla účinná a vedla k eradikaci vztekliny na území ČR. Poslední případ vztekliny u lišky byl zaznamenán před více než 14 lety (v dubnu 2002). Od roku 2004 má ČR od OIE oficiálně mezinárodní status země prosté této nákazy. Navzdory statusu stále probíhá vyšetřování zvířat na vzteklinu. Ročně je v posledních letech v jeho rámci vyšetřeno více než 3000 zvířat, v převážné většině lišek.*

Mgr. Petr Pejchal

tiskový mluvčí SVS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *