Prevalence výskytu endoparazitů u morčat v Itálii

Morčata patří mezi nejstarší domestikovaná zvířata. K domestikaci došlo před 1000-1500 roky. Po staletí představovala v Jižní Americe zdroj potravy. Kolem roku 1500 n. l. byla morčata převezena do Evropy, kde se stala velmi oblíbenými laboratorními i společenskými zvířaty.

V současnosti jsou velmi populární jako domácí mazlíčci a zejména díky svému temperamentu a nekonfliktnímu chování jsou považována za zvířata vhodná obzvlášť pro děti. Tito malí hlodavci mohou být hostiteli hlístic, tasemnic i prvoků včetně kryptosporidií a giardií. Pro zjištění přítomnosti parazitů ve střevě a také kvůli zabránění možnému přenosu parazitů na člověka se doporučuje provádět koprologické vyšetření u symptomatických i asymptomatických jedinců. Nicméně zejména u morčat bez klinických příznaků se trus vyšetřuje pouze sporadicky. V současnosti máme k dispozici údaje o parazitech laboratorních morčat, ale pouze málo studií bylo provedeno u morčat domácích. Cílem této studie tak bylo zjistit výskyt střevních parazitů u domácích morčat v Itálii.

Všechna zvířata zahrnutá do této studie byla asymptomatická a před zařazením do studie jim nebyla aplikována žádná antiparazitika. Morčata byla krmena senem, čerstvou zeleninou a peletkami. Střevní parazité byli zjištěni u 19 morčat (31,7 %). Jednalo se o devět samců a deset samic. Třináct zvířat pocházelo z obchodu se zvířaty a šest od soukromých chovatelů. Medián věku infikovaných zvířat byl 1,3 roku (rozmezí 0,1-5 let).

Výsledky ukazují, že morčata mohou být hostitelem střevních parazitů. I když zjištění parazité nemají zoonotický potenciál, morčata by měla být stále považována za možné přenašeče zoonotických patogenů. Jsou tak potřeba další studie, které by osvětlily parazitární faunu domácích morčat a následně navrhly systém kontrol a vyšetření k zajištění zdraví a welfare morčat.*

D´OVIDIO, D., NOVIELLO, E., IANNIELLO, D., CRINGOLI, G., RINALDI, L. Survey of endoparasites in pet guinea pigs in Italy. Parasitol Res 2015;114:1213-1216.

Z anglického originálu přeložila MVDr. Simona Králová-Kovaříková.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *