Prevalence žaludečních vředů u parkurových koní

McClure S. R., Glickman L. T., Glickman N. W. Prevalence of gastric ulcers in show horses. J Am Vet Med Ass 1999;215:1130-1133.

Parkuroví koně jsou pracovně velmi vytíženi, jsou transportováni na dlouhé vzdálenosti a stále mění prostředí i krmení. Nemají zpravidla možnost pastvy a jsou krmeni energeticky bohatým krmivem. Tyto faktory mohou přispívat k tvorbě žaludečních vředů.
V práci jsou prezentovány výsledky vyšetření 50 parkurových koní, kteří třicet dní před vyšetřením absolvovali alespoň jeden parkur a kteří jsou zařazeni do běžného tréninku. Koně byli lehce sedováni a žaludek byl vyšetřen 3 m dlouhým videoendoskopem. Nalezené léze byly vyhodnoceny podle lokalizace a míry poškození. U každého koně byla vypracována podrobná anamnéza a byl podroben klinickému vyšetření. Před endoskopií byla vyšetřena krev.
Prevalence žaludečních vředů byla 58 %. Byla statisticky vyhodnocena souvislost s různými rizikovými faktory, jako jsou předchozí koliky, léčba nestoroidními antiflogistiky, kulhání, kondice a temperament (vzrušivý, nervózní oproti normálnímu, klidnému). Největší souvislost s výskytem žaludečních vředů byla prokázána u temperamentu. Jen šest z 50 koní bylo klasifikováno jako nervózní, z nich všichni vykazovali žaludeční vředy. Dále bylo zjištěno, že koně se žaludečními vředy mají signifikantně méně erytrocytů a hemoglobinu, hladiny však byly v referenčním rozmezí.

MVDr. Hana Žertová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *