Příručka pro zpracování a manipulaci zmrazených potravin

Nejnovější principy zmrazování s přihlédnutím k fyzikálním, fyzikálně-chemickým, biochemickým aspektům aj.

Mezinárodní institut pro zmrazování IIR připravil 4. vydání publikace Recommendations for the Processing and Handling of Frozen Foods (BOGH-SORENSEN,L., edit. IIF-IIR, Denmark, vyd. 2006, ISBN 978-2-913149-52, 176 str., 50,00 EUR). Příručka označovaná jako „Red Book“, která je jednou z nejlepších a nejčtenějších publikací vydaných IIR, shrnuje veškeré dostupné informace týkající se zmrazování potravin. Popisuje nejnovější principy zmrazování, rychlé zmrazování, skladování a rozmrazování potravin s přihlédnutím k fyzikálním, fyzikálně-chemickým a biochemickým aspektům, stejně jako k otázkám mikrobiologie, hygieny, balení, dopravy a maloobchodního prodeje.
Food Australia 2007;59(12):609.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *