Pro řízení a dozor nad potravinami vznikne jeden úřad

Vybudování jednoho úřadu pro řízení a dozor nad potravinářstvím schválila vláda podle koncepce ministerstva zemědělství do roku 2013.

Úřad bude spadat pod ministerstvo zemědělství a jeho úkolem bude efektivnější kontrolní systém, lepší zpracování legislativy a lepší popostavení potravinářství v rámci státní správy.
Úřad pro potraviny bude koordinovat činnost všech dozorových orgánů v působnosti MZe, které kontrolují výrobu potravin a jejich uvádění na trh a bude zodpovídat za sestavování jejich finančních rozpočtů. Na celkové kontrole potravin se bude podílet Státní veterinární správa, Státní rostlinolékařská správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Zřízení této instituce nebude znamenat zvýšené nároky na státní rozpočet, naale naopak umožní zavedení efektivnější řízení kontroly. Roztříštěnost českých dozorových orgánů a chybění jedné zodpovědné instituce bybylo negativně hodnoceno kontrolní komisí Evropské unie.
Úřad pro potravinářství již vybudovala asi polovina států v Evropské unii.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *