Prodej kebabu

Přibližně ve čtvrtině kontrolovaných provozů na výrobu, skladování nebo prodeje kebabu zjistili veterinární lékaři při mimořádné kontrolní akci chybu.

Během června do konce srpna kontrolovali inspektoři 227 provozoven, nedostatky byly zjištěny v 59 případech. V některých provozovnách bylo zaznamenáno více pochybení, kontroloři zjistili 94 prohřešků. Nedostatky spočívaly především v přítomnosti stabilizátorů, které podle evropské legislativy v kebabech být nesmí. Zjištěny byly u polotovarů z Německa, které požádalo o změnu unijní vyhlášky, aby se mohly v Evropské unii stabilizátory užívat. U dovezených polotovarů byla zjištěna závada při každé druhé kontrole, u kebabů původem z ČR činil podíl kontrol se závadou 15 procent. Veterinární lékaři kontrolovali 61 tun masných polotovarů. Původem z Německa kontrolovali 49 výrobků, závada byla zjištěna v 28 případech. Kebab byl přidán mezi polotovary, v nichž bude možné používat polyfosfáty.

Při kontrolách bylo odebráno 29 vzorků. Zatím mají veterináři výsledky ze 13 vzorků, kdy laboratorními testy neprošlo osm kebabů. Obsahovaly polyfosfáty, a ve dvou vzorcích kyselinu citronovou. Druhým nejčastějším problémem bylo chybějící nebo nedostatečné značení původu výrobku. V šesti případech se jednalo o porušení požadavků na zdravotní nezávadnost, ve dvou případech o nedodržení data spotřeby a v jednom o nedodržení teplot skladování. Veterinární inspektoři uložili 44 pokut.

O zakázaných fosforečnanech se diskutovalo v loňském roce, kdy veterinární lékaři kvůli nepovoleným stabilizátorům masa vrátili několik tun kebabů z Prahy a Teplicka do Německa.*

Zdroj: www.ctk.cz

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *