Produkce českého zemědělství klesá

Od roku 1989 se produkce českého zemědělství snížila o třetinu. Výraznou redukcí prošly chovy většiny hospodářských zvířat, změnila se také druhová skladba osevních ploch (ČSÚ). Živočišná výroba se za 20 let snížila téměř o 30 miliard Kč na 35 miliard Kč. Výrazně klesla výroba hovězího i vepřového masa, naopak vzrostla produkce drůbežího masa. V r. 1989 se na území České republiky chovalo 3,5 milionu kusů skotu, do roku 2009 jeho stavy poklesly na 1,35 milionu. Počet krav se snížil z 1,2 milionu na 550.000 kusů. Ještě výraznější pokles stavů nastal u prasat, ze 4,8 milionu na 1,9 milionu. Na méně než polovinu se během dvaceti let snížily také počty ovcí. Jediným ze sledovaných druhů hospodářských zvířat, jehož počet mírně vzrostl, jsou koně. Zhruba o čtvrtinu, na 2,5 milionu hektarů se snížily osevní plochy zemědělských plodin. Plocha osetá žlutou řepkou od konce osmdesátých let vzrostla více než trojnásobně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *