Produkce masa a mléka se zvýšila

V České republice v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla produkce masa o 0,6 procenta na 109 577 tun. Růst produkce byl zaznamenán u hovězího a drůbežího masa, výroba vepřového masa stále klesá.

Výroba hovězího masa činila 17 933 tun, meziročně o 8,1 procenta více. Výroba drůbežího masa  vzrostla o 8,3 procenta na 37 427 tun a produkce vepřového masa poklesla o 6,2 procenta na 54 146 tun. Nákup mléka byl o 4,1 procenta vyšší , dosáhl 625 milionů litrů. Ceny většinou meziročně klesly, jen u jatečného skotu vzrostly o 0,4 procenta. Cena mléka byla meziročně nižší o 15,9 procenta, zemědělci ho prodávali průměrně za 7,30 Kč/litr. Chovatelé převádí dojné krávy na masné kvůli poklesu cen. V budoucnu by se mohla produkce hovězího masa zvýšit. Pastva skotu na loukách a v podhorských oblastech zlepšuje stav naší krajiny a schopnost zadržovat vodu. Je nutné upravit systém dotací, aby byli chovatelé motivováni k venkovním chovům. Průměrná cena jatečných býků se pohybovala okolo 46,91 koruny za kilogram u živého zvířete a 85,38 Kč v jatečné hmotnosti. Prasata prodávali zemědělci za 26,45 Kč/kg v živé hmotnosti a za 34,39 Kč/kg v jatečné hmotnosti. Průměrná cena jatečných kuřat v první třídě jakosti se ustálila na 23,52 koruny za kilogram v živé hmotnosti. Důvodem poklesu počtu prasat je, že se chovatelům jejich chov nevyplácí, trh je nasycený. Bilance zahraničního obchodu byla pro české zemědělství kladná v obchodě se živými zvířaty i na trhu s mlékem. Záporná byla u masa. Výrazně stoupl dovoz živého skotu, přesto zůstal téměř desetkrát nižší než vývoz. Zahraniční obchod s masem vykázal zápornou bilanci u všech tří druhů masa. Stavy chovů ke konci loňského roku meziročně klesly o půl procenta (1,366 milionu kusů skotu), krav bylo 566 300. Prasat ubylo o 3,2 procenta (1,555 milionu kusů). Stavy drůbeže zůstaly zhruba na 21,305 milionu, i přesto, že počet nosnic na přelomu let 2015 a 2016 markantně poklesl (ČSÚ).*

Zdroj: www.ctk.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *