Produkce sýrů ve světě

V r. 2009 překročila světová produkce sýrů 20 mil. t a stále roste. Největšími exportéry jsou Francie a Německo, největšími dovozci Německo, Velká Británie a Itálie.

Výroba sýrů je v posledních 20 letech jedním z nejdynamičtějších potravinářských odvětví. Stále roste výroba, spotřeba a mezinárodní obchod. V r. 2009 překročila světová produkce sýrů 20 mil. t, na což se zpracuje asi třetina vyprodukovaného mléka. Největším producentem sýrů je USA (30 % světové produkce) následované Německem a Francií. Největším exportérem sýrů v hodnotovém vyjádření je Francie následovaná Německem. Mezi největší exportéry sýrů patří i země, které se orientují právě převážně na export: Irsko (exportuje 95 % sýrů), Nový Zéland (90 %), Dánsko (77 %), Nizozemí (72 %), Austrálie (65 %). Francie exportuje jen 30 % své produkce, USA mnohem méně.
Pokud jde o import, největšími dovozci sýrů jsou Německo, Velká Británie a Itálie.
V budoucnu lze očekávat, že produkce sýrů poroste v rozvojových ekonomikách. Na straně exportu i importu se objeví noví hráči. Spektrum produktů se bude měnit od tradičních po nové – určené pro rozvíjející se trhy (Čína, Indie aj.). Porostou i požadavky na zásobování veřejného stravování.
Ceny hlavních mléčných komodit (máslo, sušené mléko) v období 2008 – 2010 klesly. Ceny čerstvých výrobků a sýrů se snižovaly méně, i když se spotřeba snižovala a trh se polarizoval (drahé sýry a diskontní produkty).
Zdroj: ÚZEI, www.agronavigator.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *