Prověřujeme i složení výrobků

Zákazníci považují za samozřejmé, že se v tržní síti smějí objevit pouze takové potraviny živočišného původu, které splní podmínky zdravotní nezávadnosti.

Jedním ze základních úkolů státního veterinárního dozoru je kromě dozoru nad zdravotní nezávadností produkce potravin živočišného původu i prověřování deklarovaného složení výrobků.

Zákazníci považují za samozřejmé, že se v tržní síti smějí objevit pouze takové potraviny živočišného původu, které splní podmínky zdravotní nezávadnosti. Ovšem oprávněně po výrobcích požadují, aby složení výrobků odpovídalo tomu, co je uvedeno na etiketách. A takovéto kontroly jsou též na státním veterinárním dozoru.

Tento způsob dozoru vychází z plánu kontrol deklarovaného složení výrobků a také z plánu mimořádných kontrol, popřípadě mimořádných kontrolních akcí. Poslední takováto akce proběhla v prosinci loňského roku, kdy bylo odebráno 143 vzorků, u nich bylo vyžádáno celkem 705 vyšetření, z nichž se nevyhovující vyšetření týkala 27 vzorků. Například v 6 byly zjištěny nedeklarované složky (jiné druhy masa, separát, apod.), v 5 neodpovídal obsah složek obsahu deklarovanému na obalu. V ostatních případech šlo o chyby na obalu, které neměly vliv na zdravotní nezávadnost, ale poskytovaly informace neúplné nebo nepovolené či zavádějící. Ve všech případech byla dotyčným subjektům uložena nápravná opatření.

V nejbližších dnech chystá Státní veterinární správa obdobnou mimořádnou kontrolní akci ve všech krajích, a to v podobném rozsahu. Deklarovaný obsah použitých surovin, tj. obsah jednotlivých složek, masa, tuku, vody, to všechno je zákazníky vnímáno jako jakostní ukazatel. A také tomu tak doopravdy je.

Pokud v rámci rutinních kontrol i cílených kontrolních akcí veterinární inspektoři zjistí cokoli, co by nesouhlasilo s deklarovaným, popřípadě ohrozilo zdraví lidí, vždy o tom Státní veterinární správa informuje.

Zákazník by měl vždy dávat pozor na označování výrobků – údaj o složení, datum minimální trvanlivosti, podmínky pro skladování. Pokud zákazník zjistí jakoukoli nesrovnalost, popřípadě má-li podezření, měl by informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu, která případ prověří u výrobce. Je třeba dosledovat, kde k problému došlo, zda u výrobce, to je na státním veterinárním dozoru, nebo v průběhu prodeje (skladování, nabízení apod.), což je na dalších dozorových orgánech, popřípadě i na zákazníkovi samotném.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *