Původ viru SARS je stále nejasný

Vědci stále ještě nevyřešili otázku původu viru způsobujícího SARS. Nalezení konečného zdroje viru by mohlo zabránit masivnímu propuknutí a šíření infekce. Odhalení původce by také umožnilo vědcům nalézt účinný lék, prohlásil Mark Denison z Vanderbildtovy univerzity, expert na koronaviry.

Pokud by se podařilo identifikovat původního zvířecího původce (který se předpokládá), mohla by být skupina ohrožená virem očkována a zvířata utracena. (Chřipku, která v Hongkongu propukla v roce 1997 a zabila šest lidí, roznášela drůbež. Aby se tomu zabránilo, úřady zde nechaly zabít 1,4 milionu kuřat.)
„Je možné, že by to mohl být zvířecí virus, prostě jsme ho nikdy předtím neznali a přehlédli ho, protože nezpůsoboval onemocnění u zvířat,“ prohlásila odbornice na koronaviry z univerzity státu Arizona Brenda Hogueová. Bude-li pak předchůdce SARS izolován, mohou se vědci podívat na genetické změny, které způsobují, že je virus tak rychlý. Z podobností mezi koronaviry a virem SARS by totiž bylo možné usoudit na jeho původ. SARS se však ukázal odlišný od dosud známých koronavirů. Z toho lze usuzovat, že se po nějakou dobu vyvíjel samostatně.
I když Hogueová věří, že virus pochází od zvířat, vědci musí mít na mysli i to, že by mohlo jít o původně neškodný virus, který se mutací stal nebezpečným. Koronaviry jsou totiž velmi náchylné k mutacím. Důkazy o lidském původu proto mohou vědci hledat vyšetřováním lidí na určité krevní proteiny s protilátkami.
Michael Lai, odborník na koronaviry na jihokalifornské univerzitě, se domnívá, že genetické uspořádání SARS vykazuje určité podobnosti s koronaviry ptáků, ale nikoli s kuřaty a dalšími domácími zvířaty. Lze proto spekulovat, že virus může pocházet od nějakého divokého ptáka.
Zdroj: Mf Dnes

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *