Referenční laboratoř pro GMO validovala metodu PCR pro stanovení přítomnosti transgenní kukuřice Bt10

Komise EU vydala 18. dubna 2005 rozhodnutí o přijetí bezpečnostních opatření dovozu neautorizované kukuřice Bt10 firmy Syngenta.

Na základě tohoto rozhodnutí se požaduje, aby byly určité produkty – krmiva z USA na bázi kukuřice certifikovány, že neobsahují Bt10. Syngenta navrhla detekční metodu, která by se používala pro testování importů. Tato metoda byla validována Genescan a následně certifikována JRC a stala se oficiální metodou EU pro detekci Bt10. Ačkoliv byla zvolena bezpečnostní opatření primárně pro krmný materiál, je pravděpodobné, že národní kontrolní orgány budou testovat přítomnost kukuřice Bt10 také v potravinách.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *