Růst počtu domácností ničí přírodu

Změny v životním stylu, kdy stále více mladých lidí žije ve vlastním bytě nebo domku namísto soužití několika generací pod jednou střechou, představují významný faktor nadměrného vyčerpávání přírodních zdrojů. Vyplývá to ze studie v časopise Nature. Její autor, Liu Ťien-kuo z Univerzity státu Michigan v East Lansingu, ekolog zabývající se dopadem ekonomiky na ekosystémy, uvádí, že individualizující se životní styl znamená vyšší zatížení pro životní prostředí, než by způsobily nároky stejného množství obyvatelstva v tradičních domácnostech.

Obliba samostatného bydlení znamená zvýšení zdrojové náročnosti, ale i vyšší tlak na zvířata a rostliny. Například tříčlenná mladá rodina, která odešla žít „do svého“, má ve spotřebě energie, vody, stavebního materiálu a obytného prostoru prakticky stejné nároky jako původní dvougenerační šestičlenná domácnost. Trend samostatného bydlení v zemích s relativně panenskou přírodou však ohrožuje samu existenci některých unikátních ekosystémů. Nature cituje příklad horských lesů v Číně, kde poptávka po stavebním a otopovém dříví pro nové domácnosti ohrožuje pandí rezervaci Wulung. Ale jedná se i o Evropu, dokonce o Itálii, Portugalsko, Španělsko či Řecko, tedy země, kde počet obyvatel klesá. Optimistické zprávy o poklesu růstu světové populace a odvrácení hrozby přelidnění tak mohou být zavádějící. Vyčerpávání přírodních zdrojů je totiž v důsledku změny životního stylu rychlejší. Studie analyzovala vývoj v letech 1985 – 2000 v půl druhé stovce zemí. Polovina z nich patřila k oblastem „ekologického tlaku“. To byly většinou tropické rozvojové země, ale také některé oblasti USA nebo Číny. Za 25 let zde oddělením od původních vícečlenných domácností vzniklo 155 miliónů nových samostatných rodin. Růst počtu domácností byl rychlejší než populační přírůstek a byl větší právě v ekologicky citlivých oblastech. Vědci odhadli, že v příštích 15 letech vznikne v důsledku těchto demografických změn dalších 233 miliónů jedno- až tříčlenných domácností, a většina jich bude v ekologicky nejohroženějších oblastech Země.
Zdroj: Právo

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *