Rýžové otruby snižují taurin v plazmě a plné krvi u koček

Stratton Phelps M., Backus R. C., Rogers Q. R., Fascetti A. J. Rice bran decreases plasma and whole blood taurine in cats. The WALTHAM International Symposium, 2001; August 7 - 8, Vancouver Canada:73.

Taurin je pro kočky esenciální aminokyselina obsahující síru. Kočky taurin využívají ke konjugaci žlučových kyselin a v omezeném množství si ho syntetizují z cystinu. Taurin z organismu odchází trusem ve formě žlučových kyselin. Bez adekvátního příjmu v potravě jsou ztráty trusem vyšší než tvorba. Rýžové otruby jsou častou složkou komerčně vyráběných krmiv pro psy a kočky. Jsou středně rozpustné a obsahují větší množství tuku než ostatní otrubové produkty. U laboratorních potkanů bylo zjištěno, že zvyšují vylučování žlučových kyselin do trusu. Je tedy pravděpodobné, že kočky mají také větší požadavky na taurin, pokud jsou krmeny dietou obsahující rýži nebo rýžové otruby, a že v těchto dietách je potřebný vyšší obsah taurinu. Cílem této studie bylo zjistit, zda krmivo obsahující 26 % rýžových otrub alteruje u koček metabolismus taurinu a zvyšuje jeho potřebu.
Šestnáct dospělých SPF koček samčího pohlaví bylo náhodným výběrem rozděleno do dvou skupin. Zvířata byla krmena přesně definovanou dietou, která obsahovala 0,5 g/kg taurinu a 26 % kukuřičného škrobu (skupina C) a nebo 26 % rýžových otrub se stabilizovaným obsahem tuku (skupina R). V průběhu pokusu byla měřena hmotnost zvířat a příjem krmiva. Před zahájením a v průběhu 1., 2. ,4., 6., 8., 12., 16. a 22. týdne studie byly odebrány vzorky plné krve a plazmy. Krev byla odebírána z jugulární žíly do heparinizovaných stříkaček. Z každého odběru byl vytvořen vzorek plazmy a plné krve. Plazma byla získávána odstředěním heparinizovaných krevních vzorků při 10 000 otáčkách po dobu 15 minut. Poté byla plazma okamžitě deproteinizována stejným množstvím kyseliny sulfosalicylové a opět odstředěna při otáčkách 10 000 po dobu 15 minut při teplotě 4 °C. Vzorky plné krve a plazmy byly zamrazeny při teplotě –70 °C až do doby jejich analýzy, ke které byl použit přístroj na stanovení aminokyselin. Studie byla statisticky zpracována za použití programu SYSTAT.
Průměrná hodnota plazmatického taurinu před zahájením pokusu byla 156,3 nmol/ml u skupiny R a 113,4 nmol/ml u skupiny C. U skupiny krmené dietou s rýžovými otrubami byla v 6. týdnu pokusu naměřena nižší hodnota taurinu než u skupiny, která dostávala kukuřičný šrot. Zjištěné průměrné hodnoty plazmatického taurinu byly 34 nmol/ml, respektive 49 nmol/ml. Od 6. týdne až do ukončení krmného pokusu byla zjištěná plazmatická hladina taurinu u skupiny R signifikantně nižší než u skupiny C. Ve 22. týdnu studie byla naměřena koncentrace taurinu v plazmě u skupiny R 12,4 nmol/ml a u skupiny C 50,8 nmol/ml. Průměrná koncentrace taurinu v plazmě koček krmených dietou s kukuřičným škrobem poklesla na deficintní hodnotu 27,7 nmol/ml v 8. týdnu pokusu, ale ve 12. týdnu byly již hodnoty ve fyziologickém rozmezí. Tento výsledek byl očekáván, protože při deficitu dojde k uvolnění taurinu ze zásob v kosterní svalovině do plazmy. Signifikantní rozdíl byl zjištěn také při stanovení taurinu z plné krve ve 22. týdnu, kdy u koček skupiny R byla naměřena průměrná hodnota 162,9 nmol/ml a u skupiny C 363,4 nmol/ml. Na základě stanovení koncentrací taurinu v plné krvi a plazmě můžeme konstatovat, že krmivo obsahující 26 % rýžových otrub způsobuje u koček deficienci této esenciální aminokyseliny.

MVDr. Linda Svobodová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *