Seminář o tuberkulóze prasat v Lisabonu

Dne 21. 4. 2005 proběhl v Lisabonu na Veterinární fakultě 5. Seminář Asociace chovatelů prasat Portugalska „V. Symposium Svazu chovatelů prasat s názvem: Swine Lymphadenites Tuberculosis (complex Mycobacterium avium)“.

Důvodem organizace semináře byly problémy s tuberkulózními nálezy u prasat, které se začaly v Portugalsku vyskytovat od září roku 2004. Přestože není Portugalsko podle údajů OIE z let 1996-2003 prosté bovinní tuberkulózy u skotu nebyla v posledním desetiletí nikdy prokázána bovinní tuberkulóza u žádného domácího prasete. Důvodem je zřejmě především způsob jejich chovu, který je stejně jako v České republice realizován většinou ve velkochovech. Prvními kultivacemi bylo izolováno z mízních uzlin prasat M. xenopi.
Při prohlídce objektů farmy bylo zjištěno, že do krmítek pro selata je po narození přidávána rašelina. V přípravně krmiva byly uskladněny desítky pytlů s komerční rašelinou. Vzhledem k tomu, že přikrmovali rašelinu 3 až 4 dny po narození a pouze jeden den po odstavu, by tuberkulózní změny zjištěny v posledních dvou měsících u 10% porážených prasat. Z odebraných vzorků rašeliny a z mízních uzlin prasat bylo poté, stejně jako v České republice, izolováno M. avium subsp. hominissuis.

Je nutné naše chovatele prasat, praktické veterinární lékaře, zástupce různých firem zabývajících se také poradenskou činností a další zainteresované subjekty stále upozorňovat na existující riziko, které je představované přikrmováním rašeliny kontaminované mykobakteriemi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *