Seminář společnosti Trouw Nutrition Biofaktory

Minimalizace ztrát selat do odstavu

Hlavním tématem letošního cyklu tří seminářů pořádaných společností Trouw Nutrition Biofaktory, s. r. o. v Olomouci, ve Znojmě a v Horních Počernicích v průběhu dubna byla selata. Cílem seminářů bylo dosažení maximálního počtu vyrovnaných selat ve vrhu za ekonomicky příznivou cenu.
Od srpna r. 2008 je společnost Biofaktory pod nizozemským nadnárodním koncernem Nutreco, a stala se součástí divize výrobců premixů, krmných aditiv a speciálních krmných doplňků Trouw Nutrition International.
Doporučená opatření při výživě, která umožňuje minimalizovat ztráty selat do odstavu prezentoval Ing. Petr Klepač, Ing. Pavel Grauer a Ing. Marie Drlíková. Se zvyšujícím se počtem živě narozených selat ve vrhu se zvyšuje jejich mortalita do odstavu. U nadpočetných vrhů je problémem produkce dostatečného množství mléka prasnice. S vyšším počtem selat sice jeho produkce stoupá, maximum je jedenáct selat ve vrhu. Při vyšším počtu již prasnice má problém s jejich uživením, přičemž teprve při užitkovosti 25 až 26 odstavených selat na prasnici je produkce rentabilní.
„Jak tyto ztráty z potence, kterou dnešní zvířata mají, minimalizovat? Prvopočátek úhynu selat nebo jejich nevyrovnanost ve vrhu je třeba začít hledat již na předchozím kojení. Stále platí, že ve druhé polovině březosti je třeba prasnicím přidat energii. Je to pro tvorbu živočišného škrobu – glykogenu, který je prvním pohotovým zdrojem energie pro selata. Jeho velkou část sele po narození spotřebuje na termoregulaci, zbývající využije pak k tomu, aby se dostalo ke struku a napilo se mleziva, ze kterého kromě energie načerpá i protilátky. Je však nezbytné, aby se ho napilo co nejdříve po narození, protože již po 36 hodinách po porodu klesne hladina imunoglobulinů ze 70 mg obsažených v gramu kolostra asi na deset miligramů. Naposledy narozená selata se dostanou k posledním strukům, kde je mléka nejméně. Tato selata musí být opatrována nejvíce.
U normálního vrhu prasnice kryje potřebu živin selat do 16 dne jejich věku, potom je nutné řešit deficit živin přikrmováním. S přídavkem starteru je nutné začínat mnohem dříve, aby si na něj selata navykla. Současně by měla mít selata přístup k dostatečnému množství nezávadné napájecí vody.
Nizozemská společnost Sloten prezentovala loni v říjnu v Německu Nuklospray yoghurt.
Technologie tohoto produktu spočívá ve smíchání tekutých ingrediencí, jejichž základem je olej a mléčné bílkoviny. Dále probíhá pasterizace a homogenizace, ve sprejovém sušení se získají mikronizované tukové kuličky, obalené mléčnou bílkovinou. Díky bílkovinnému obalu kryjící tuk nedochází ke žluknutí a zmiňované doplňkové krmivo tak získá dlouhou dobu použitelnosti, garantovanou dvanácti měsíci od data výroby. Produkt má hustou konzistenci, je bohatý na mléčné komponenty, velmi dobře se s ním pracuje, protože je lehce rozpustný, stabilní i po rozpuštění a má atraktivní mléčné aroma. Testování přípravku ukázalo, že jeho zkrmování zvyšuje příjem krmiva selaty do odstavu o více než 500 g sušiny. Tím se snižuje mortalita selat, což v konkrétním vyjádření může představovat navýšení o 1,5 odstaveného selete ve vrhu.
Pro chovatele s bezproblémovými odstavy, s problémovým odstavem a pro specifický odstav byly představeny tři kompletní komerční systémy výživy selat.
Základní systém Progres je doporučen pro chovatele s bezproblémovými odstavy (dobré zdraví, adekvátní příjem krmiva a dosažení minimální hmotnosti 7 kg při odstavu). Tento systém pbsahuje prestarter s vyššími hladinami dusíkatých látek a aminokyselin, kvalitní okyselení, probiotika a speciální doplňky, včetně vitaminů, které působí preventivně, např. proti náhlým úhynům rychle rostoucích selat nebo podporují jejich zdraví a imunitu.
Systém Jistota je určen pro chovy s problémovým odstavem, kde je preferováno udržení dobrého zdravotního stavu bez výskytu průjmů. Výrobek obsahuje prestarter s vyšším obsahem energie a nižší hladinou dusíkatých látek. Podpůrný program pro slabší selata spočívá v přídavku ve formě tekutých aminokyselin, vitaminů a energie.
Časný odstav má program výživy pro specifický odstav selat (časně odstavená selata z důvodu nadpočetných vrhů, nízké produkce mléka nebo zdravotních problémů či úhynu prasnice nebo z organizačních příčin a zvýšení obrátkovosti stáda). Součástí této výživy jsou speciální krmné směsi s vysokou stravitelností živin, tekuté vitaminy na podporu žravosti či antistresové přípravky a Nuklospray Yoghurt.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *