Seznam potravinářských předpisů EU – 1. část

1. část. Horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin

2.1 Veterinární a zdravotní podmínky – různé komodity, různé země, (kromě specifických podmínek dovozu z třetích zemí, které jsou v kap. 2.4.)
2.1.1 Veterinární a zdravotní podmínky –obecně
2.1.2 Veterinární osvědčení
2.1.3 Veterinární kontrolní stanoviště, laboratoře
2.1.4 Identifikace a evidence zvířat
2.1.5 Ochrana zvířat
2.1.6 Rezidua pesticidů a veterinárních léčiv – limity, kontrola, monitoring
2.1.7 Vedlejší živočišné produkty
2.2 Ochrana před přenosnými chorobami – kromě specifických opatření při dovozu z třetích zemí
2.2.1 Ochrana před přenosnými chorobami – obecné, bez ohledu na druh choroby/nákazy
2.2.2 Ochrana před BSE, TSE
2.2.3 Ochrana před slintavkou a kulhavkou
2.2.4 Ochrana před brucelózou
2.2.5 Ochrana před katarální horečkou ovcí
2.2.6 Ochrana před klasickým morem prasat
2.2.7 Ochrana před dalšími chorobami prasat
2.2.8 Ochrana před aviární influenzou
2.2.9 Ochrana před nákazami vodních živočichů
2.2.10 Ochrana před salmonelou a kampylobakterem
2.2.11 Ochrana před parazity
2.3. Schválené podniky v nových členských státech

2.4 Dovoz potravin živočišného původu z třetích zemí
2.4.1 Podmínky a požadavky na dovoz z třetích zemí – různé komodity, různé země
2.4.2 Podmínky a požadavky na dovoz z třetích zemí – maso jatečných zvířat
2.4.3 Podmínky a požadavky na dovoz z třetích zemí – drůbež, ptáci
2.4.4 Podmínky a požadavky na dovoz z třetích zemí – vodní živočichové
2.5 Třetí země a podniky schválené pro dovoz živočišných produktů do Společenství
Příloha 3: OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
3.1 Obecná pravidla pro pesticidy
3.2 Pravidla pro účinné látky na ochranu rostlin
3.3 Pravidla pro biocidní přípravky
3.4 Rezidua pesticidů v a na potravinách
3.5 Ochrana před ohrožením rostlin
3.6 Ochrana před riziky z potravin rostlinného původu z třetích zemí
3.7 Opatření týkající se hnojiv
4.1 Úřední dozor nad potravinami
4.2Laboratorní praxe, referenční laboratoře
4.3Koordinovaný monitorizační program Společenství
5.1 Přídatné látky
5.2 Vonné a chuťové látky
5.3 Pomocné látky

Příloha 6: KRMIVA
6.1 Obecné požadavky na krmiva
6.2 Doplňkové látky v krmivech
Příloha 7: KONTAMINANTY kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů
7.1 Ochranná opatření ohledně kontaminantů
7.2 Požadavky na kontrolu a metody odběru vzorků a analýzy
8.1Ozařování potravin
8.2Opatření po nukleární nehodě nebo jiné radiologické události
9.1Obecné
9.2Plasty
9.3Celulóza
9.4Keramika
9.5Aerosoly
10.1Všeobecné
10.2Speciální označování u určitých skupin potravin
10.4Výrobky s se zvláštními vlastnostmi – certifikace specifického charakteru
14.1 Pravidla ekologického zemědělství a označování produktů
14.2 EKO-značka Společenství
15.1GMO – obecné
15.2Specificky zaměřená rozhodnutí – schválené/zakázané GM-plodiny
15.3 Stažení, zákaz GM produktů na trhu
15.4 Potraviny a složky nového typu
15.5. Povolené/zamítnuté potraviny a složky nového typu
15.6. Nanomateriály
16.1 Organizace EU
16.2 Spolupráce institucí či států
16.3 Opatření pro ochranu zdraví (kromě chemických látek)
16.4 Chemické látky
16.5 Výzkum
16.6 Zemědělské otázky
16.7 Potravinová pomoc
16.8 Různé
 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *