Sezónní prodej ryb

Podmínky sezónního prodeje ryb na samostatných prodejních místech stanoví novela veterinárního zákona, která byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 48/2006 Sb. a nabyla účinnosti 27. února 2006.

Osoba, která chce provozovat tento způsob prodeje, musí oznámit místně příslušné krajské veterinární správě nebo Městské veterinární správě v Praze, kdy a kde bude ryby prodávat.
Lhůta není stanovena, ale prodejce musí prokázat, že takové oznámení provedl, a to písemně, e-mailem, popřípadě to doložil v záznamech veterinární správy. Nově oznámená samostatná prodejní místa nemají přidělená čísla.
Prodejce má povinnost zajistit prodejní místo tak, aby odpovídalo vyhlášce č. 375/2003 Sb., to znamená, že musí být vybaveno váhami a prodejním pultem s omyvatelnou a dobře čistitelnou pracovní deskou s vyvýšenými okraji, dostatečně velkými káděmi na uchování živých ryb v souladu s požadavky na pohodu zvířat a jejich ochranu před týráním. To znamená, že prodejce musí zajistit dostatek čerstvé vody, která musí protékat a tím vodu provzdušňovat a kádě nesmějí být přeplněné. Musí být zajištěný co nejkratší odtok do kanalizace. Případné kontrole musí prodejce předložit doklad o tom, kde byly ryby naposled sádkovány (dodací list, popřípadě doklad o převzetí ryb).
Pokud bude prodejce ryby zabíjet, kuchat anebo porcovat, musí mít navíc odpovídající porcovaní desku, nože, paličku na omračování ryb a stěrky, uzavíratelné a řádně označené nádoby na pevné odpady – vnitřnosti, žábry, šupiny. Prodejce je povinen mít zdroj pitné vody na umývání pracovního pultu. Osoby, které ryby usmrcují, kuchají nebo porcují ryby, musí mít zdravotní průkaz a ochranné pomůcky (omyvatelnou zástěru, gumové holinky a gumové rukavice).
Oznámení pro sezónní stánkový prodej ryby není zpoplatněno a prodejci jsou u příslušné krajské (městské) veterinární správy evidováni v samostatném seznamu „Stánkový sezónní prodej ryb“.
Prodejci musejí dbát i na ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání – nesmí brát ryby pod skřelemi, ohrožovat oči ryb, zaživa je odšupinovávat, anebo zkoumat pohlaví tím, že by vytlačovali jikry či mlíčí. Usmrcovat je smí jen schváleným způsobem, jen na přání zákazníka, nikoli do zásoby a jak již bylo řečeno, nejprve omráčit tupým úderem na temeno hlavy a poté vzápětí vykrvit, a to přetnutím žáber.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *