Situaci na trhu s vepřovým masem ovlivnil vstup České republiky do Evropské unie.

Pokles produkce vepřového masa je reakcí na to, že cena prasat byla v roce 2003 a v první polovině roku 2004 nižší než náklady, což vedlo k poklesu stavů prasnic o 35 000 kusů a k uzavření mnoha chovů.

V České republice se vloni vyprodukovalo 473.623 tun masa, tj. o 8,8 % méně než v r. 2003. Na výsledku se podepsala nižší výroba hovězího i vepřového masa. Produkce hovězího masa včetně telecího činila loni 96.660 tun a proti roku 2003 byla o 10,6 % nižší. Výroba vepřového masa klesla o 8,4 % na 376.723 tun. Údaje nezahrnují produkci drůbežího masa. Tento pokles byl ale do určité míry kompenzován růstem výroby drůbežího masa o 2,6 %. Po započítání drůbežího masa do celkové produkce se pokles výroby masa snížil na 5,5 procenta v porovnání s rokem 2003. Menší výroba hovězího masa je důsledkem stále klesajících stavů skotu. Po vstupu do EU navíc pětinásobně vzrostl vývoz odchovaných telat pro jatečný výkrm. Pro chovatele bylo totiž výhodnější býčky vyvézt, než je vykrmit v tuzemsku. Po vstupu ČR do EU a liberalizaci obchodu začaly některé zemědělské podniky prodávat prasata do členských zemí EU za výhodnějších cenových podmínek. Nižší nabídka na tuzemském trhu vyvolala růst cen zemědělských producentů jatečných prasat, který se začal projevovat již od března 2004.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *