Snažíme se s plemenáři chovatelům prospět a nezatěžovat je „úřadováním“

Společně s Českou plemenářskou inspekcí se snažíme chovatelům vycházet vstříc a nezatěžovat je kontrolami nad únosnou míru. Loni jsme s plemenáři uskutečnili 255 společných kontrol.

Základem systému kontrol zdraví a pohody zvířat je zajistit identifikaci a evidenci hospodářských zvířat v souladu s platnou legislativou. Povinnost označovat a evidovat některé druhy hospodářských zvířat je v České republice zakotvena v zákoně č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v jeho prováděcím předpisu, vyhlášce č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Identifikaci a evidenci hospodářských zvířat dozoruje Česká plemenářská inspekce a Státní veterinární správa. 
Identifikace hospodářských zvířat a vedení evidence zvířat a jejich pohybů mezi hospodářstvími je nezbytná pro soustavné a detailní sledování zdraví zvířat, pro účely sledování výskytu hromadných nákaz, pro kontrolu zabezpečení welfare (tj. pohody zvířat) a také při zpracování jatečných těl pro potravinářské účely.
Kromě plemenářských důvodů pro evidenci hospodářských zvířat jsou z hlediska bezpečnosti potravin a ochrany spotřebitele významné i důvody veterinární. Musí být prokazatelné, odkud pocházejí potraviny živočišného původu určené pro výživu lidí, jakého původu jsou suroviny pro jejich výrobu, i jakého původu jsou jatečná zvířata.
Označování a evidence zvířat je také základní podmínkou boje s nákazami hospodářských zvířat. Při případném vypuknutí nebezpečné nákazy je nezbytné mít možnost co nejrychleji dohledat místo původu nemocného zvířete a jeho možný kontakt s dalšími jedinci. To umožní rychle a účinně přijmout mimořádná veterinárních opatření v ohnisku nákazy a ochranném pásmu, která by byla vyhlášena v místě původu nemocného zvířete (uzávěra hospodářství, zákaz přemísťování, bezpečné odstraňování odpadů, apod.).
Nezaměnitelná identifikace zvířat je nezbytná pro kontrolu a doložení provedení zdravotních zkoušek a povinných preventivních úkonů ve vztahu k udržení statusu země prosté nákaz a dodatečným garancím.
Příznivé výsledky národních kontrol Státní veterinární správy a České plemenářské inspekce a kontrol (SVS a ČPI) v rámci tzv. Cross Compliance v oblasti identifikace a evidence jsou také podmínkou pro udělení dotací.
SVS navázala v roce 2011 spolupráci při kontrolách s Českou plemenářskou inspekcí v oblasti označování a evidence, zahájenou již v roce 2010. Spolupráce SVS a ČPI spočívala zejména v porovnání seznamů hospodářství, které byly vybrány pro národní kontroly v rámci činnosti obou dozorových orgánů. Pro rok 2011 bylo 283 hospodářství vybráno ke kontrole SVS i ČPI. Na těchto hospodářstvích bylo možné provést kontrolu společně.
Krajské veterinární správy obdržely seznam hospodářství, na kterých byla plánována pro rok 2011 kontrola SVS a která byla současně vybrána ke kontrole ČPI. Před uskutečněním plánovaných kontrol na těchto hospodářstvích jednotlivé krajské veterinární správy vždy projednávaly s příslušnými pracovníky ČPI možnost provést společnou kontrolu. Takto jsme v loňském roce uskutečnili celkem 255 společných kontrol.
Cílem spolupráce, porovnávání seznamů hospodářství ke kontrole (vybraných na základě analýzy rizika) a společných kontrol je snížit u chovatelů počty kontrol, které jsou prováděné různými dozorovými orgány. Čili společně se snažíme chovatelům ulehčit jimi tak často kritizovanou „byrokratickou zátěž“.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *