Stashak T. Adam´s Lameness in Horses. 5. vydání, 2001:1000. 950 ilustrací, ISBN 0683079816. Pevná vazba, odhadovaná cena 76 GBP.

Páté vydání knihy je definitivním zdrojem ke stanovení diagnózy a léčby, včetně nejnovějších poznatků současné terapie kulhání koní pro studenty veterinární medicíny a zemědělství. Kniha seznamuje se základy anatomie končetin koní a biomechanikou pohybu, které studenty vedou k cílenému vyšetření, směrodatnému pro určení diagnózy. Rozšířená tématika o kulhání koní umožňuje detailní diskusi o nemocích spojených s kulháním koní, s metodami trimování a podkování za účelem dosažení rovnováhy organismu a zlepšení celkového zdravotního stavu.

Charakteristika:
– autoři jsou experty v oboru a poskytují spolehlivé, aktuální informace v každé kapitole
– kniha je doplněna více než 950 ilustracemi, fotografie umožňují odborníkům vizuální posouzení a přesná diagnostická rentgenová zobrazení
– informace pomáhají čtenářům porozumět jakou roli má adekvátní výživa a správné podkování při kulhání koní a jaká může být prevence

Co je v tomto vydání nového?
– kapitola o anatomii byla rozšířena o více informací z klinické medicíny, zejména ve vztahu k páteři
– II. kapitola (konstituce) byla kompletně přepsána a ilustrována za účelem prezentace současných poznatků biomechaniky pohybu
– IV. kapitola (radiologie) byla rozšířena a zaktualizována uvedením nových zobrazovacích metod: ultrazvuku a nukleární medicíny a diskusí o zobrazovacích metodách – magnetické rezonanci, počítačové tomografii, aj.
– kapitoly o podkování byly přepracovány a ilustrovány (s použitím nových materiálů, metodik a technik)
– všechny kapitoly byly aktualizovány a podávají informace o nejnovějších diagnostických a léčebných metodách kulhání koní

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *