Státní veterinární správa zjistila 150 závad u 6 000 kontrol zvířat

Mezi nejčastější porušení welfare patřily v chovech skotu a ovcí nevyhovující podmínky a nedostatečná výživa, která v některých případech vedla k utrpení zvířat až k úhynům.

V zájmových chovech to byly špatné podmínky chovu, nedostatečné krmení, malý prostor a podvýživa. 59 případů se týkalo hospodářských zvířat, 88 zvířat bylo ze zájmových chovů, jeden případ byl zjištěn v zoologické zahradě a jeden se týkal volně žijící zvěře. Na základě dokumentovaných případů podali veterinární lékaři obcím podnět ke správnímu řízení; mj. provedli 1260 kontrol při přepravě zvířat a v osmi ze 13 případů zjištěných závad byl podán podnět ke správnímu řízení. Ve spolupráci s kontrolními orgány členských zemí EU se prohloubila kontrola plánů při přepravě zvířat na delší vzdálenosti. Dopravci zvířat musí podle platné úpravy splnit přísné podmínky, aby získali registraci. V ČR je nyní registrováno 480 přepravců a 1680 osob má kvalifikaci pro přepravu zvířat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *