Střeva jen bez chloramfenikolu!

V některých zemích EU byla zjištěna v dovezených čínských vepřových střevech rezidua chloramfenikolu. Na základě toho Evropská komise vydala rozhodnutí, že všechna přírodní střeva dovážená z Číny, musejí být právě na chloramfenikol vyšetřena.

Od 1. července toto rozhodnutí přejímá i Státní veterinární správa ČR. To znamená, že ve veterinárních osvědčeních, která doprovázejí přírodní střeva z Číny do ČR musí být potvrzeno splnění této podmínky – vyšetření na chloramfenikol s negativním výsledkem.
Přesně řečeno – u exportovaných střev musí být provedeno vyšetření na rezidua chloramfenikolu s negativním výsledkem při použití metody s detekčním limitem 1 ppb (Exported casings have been tested for the chloramphenicol residues presence using any method with the detection limit of 1 ppb giving negative results).
Pokud by pohraniční veterinární kontrola zjistila nesplnění výše uvedené podmínky, místně příslušná veterinární správa tento dovoz nepovolí (např. podle § 54, odst. 2, písm. c), zákona č. 166/1999 Sb., veterinárního zákona).
Toto rozhodnutí Josefa Holejšovského, ústředního ředitele SVS ČR, nabývá účinnosti od 1. července 2002.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *