Subvence nizozemských farem v roce 2005

Na zemědělství připadlo od EU celkem 1,2 miliard.

Z této sumy připadlo více než 500 mil. EUR na sektor mléka, přes 320 mil. EUR na sektor rostlinné výroby a 60 mil. EUR šlo na programy rozvoje venkova. Tři čtvrtiny nizozemských zemědělských farem získaly jen velmi malou podporu od EU nebo vůbec žádnou. Platí to pro celý sektor zahradnictví, sektor prasat a sektor okrasných rostlin.
V souladu s reformou společné zemědělské politiky EU se nyní většina subvencí poskytuje ve formě přímých podpor farmářských důchodů s podmínkou, že jsou plněny závazky týkající se životního prostředí, bezpečnosti potravin, welfare hospodářských zvířat a ochrany krajiny.
Nizozemské ministerstvo zemědělství publikovalo na svých webových stránkách databázi umožňující přístup k podrobným informacím o více než 200 000 případech subvencí, které byly poskytnuty farmářům a zemědělským podnikům. Údaje jsou k dispozici na adrese www.minlnv.nl.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *