Světově proslulý chirurg M.D. Willard navštívil Veterinární univerzitu v Brně

Světově proslulý veterinární gastroenterolog a odborník na endoskopii u malých zvířat profesor Michael D. Willard z americké Texas A&M University poctil svou návštěvou brněnskou akademickou půdu. Přijel na pozvání děkana Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno profesora Aloise Nečase, aby během dvou dnů obohatil znalosti studentů v oblasti nemocí zažívacího ústrojí. V pondělí 24. října 2011 vedl prof. Willard v aule VFU Brno seminář o aktuálních tématech v gastroenterologii a v úterý 25. října 2011 navázal na teoretický výklad praktickým kurzem s interaktivní diskusí a on-line videopřenosem. Expert na gastroenterologii, endoskopii, pankreatologii a hepatologii malých zvířat, vynikající pedagog, významný výzkumník a autor celé řady odborných publikací. Taková pověst předchází profesora Michaela D. Willarda. I proto byl o jeho výuku na VFU obrovský zájem. Pondělních přednášek o pacientech s regurgitací či zvracením a nových poznatcích a postupech při diagnostice a léčbě jícnu, žaludku, střev a pankreatu se zúčastnilo na 200 studentů veterinární lékařství, a to českého i anglického studijního programu. Nechyběli ani postgraduální studenti. Na navazujícím úterním praktickém kurzu měl pak užší okruh 50 účastníků nevšední příležitost zapojit se do interaktivního cvičení s dataprojekcí modelových případů, zaměřeného na chronická onemocnění jícnu, diagnostiku a řešení klinických případů vomitu a pankreatitidu u malých zvířat. Michael D. Willard se v současnosti zabývá unikátním výzkumem stresových situací na závodních psech na Aljašce. Pomocí endoskopických vyšetření analyzuje, jak se psi vyrovnávají s extrémní zátěží a výsledky se následně snaží aplikovat na lidskou medicínu. „V oblasti výzkumu postižení gastrointestinálního traktu u psích spřežení na Aljašce nás zajímá, jak se tato velká fyzická zátěž v extrémních podmínkách projeví na jejich zažívacím ústrojí,“ prohlásil na odpolední tiskové konferenci prof. Michael D. Willard. „Řada z těchto poznatků by mohla být využita nejen v oblasti veterinární medicíny, ale také z hlediska možné prevence či léčby onemocnění trávicího traktu u lidí,“ doplnil děkan Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity prof. Alois Nečas. Návštěva Michala D. Willarda proběhla v rámci chirurgického projektu OP VK spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jeho cílem je rozšířit studentům VFU nad rámec sylabů poznatky z moderní veterinární medicíny. Pro více informací kontaktujte: Petr Dušek, IDMZ tel.: +420 246 035 974 e-mail: petr.dusek@idmz.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *