SVS ČR žádá finanční příspěvek z pokladny EU

Na základě rozhodnutí Rady 90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti zaslala SVS ČR žádost na rok 2007.

Kromě finančního příspěvku na monitoring BSE zažádala SVS ČR o příspěvek na monitoring klusavky ovcí a nově i na monitoring chronického chřadnutí jelenovitých. Kromě starších a uhynulých kusů skotu a ovcí budou vyšetřováni i odlovení, popřípadě poražení jeleni.
Celkové náklady na tyto programy vyčíslila Státní veterinární správa ČR na rok 2007 částkou 8 463 284 eur.
Kromě spongiformních encefalopatií má Státní veterinární správa připravený i program na monitoring a orální vakcinaci proti vzteklině lišek, který stojí necelých 30 milionů korun, monitoring a eradikaci salmonel u drůbeže ve výši zhruba 14 milionů korun a na program sledování aviární influenzy se počítá zhruba s osmi miliony korun.
Jistý nárůst požadavků vyplývá ze chválené veterinární legislativy EU, která vychází z deklarované snahy o zajištění bezpečných potravin živočišného původu. Lze očekávat, že prostředky, které budou skutečně ČR přidělené se nebudou příliš lišit od požadavku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *