SVS monitoruje následky povodní

Ohrožení potravin a krmiv povodňovou vodou nebylo zaznamenáno

Zdá se, že hladiny vodních toků již kulminovaly, zejména v Moravskoslezském kraji a v Olomouckém kraji. Pokud nepřijdou silné deště, měla by se situace uklidňovat.
Státní veterinární správa ČR monitoruje situaci prostřednictvím krajských veterinárních správ, tam, kde je vážnější nebezpečí, zasedají šéfové krajských správ v krizových štábech krajů, jako je tomu v případě Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Všude se průběžně monitorují ztráty. na území Hustopeče nad Bečvou došlo k úhynu pěti ovcí a dvou koz.
Monitorujeme případné ohrožení potravin a krmiv povodňovou vodou. Z žádného kraje nejsou hlášeny ztráty či poškození masa a masných výrobků, mléka a mléčných výrobků, ani vajec a ani krmiv. Nicméně po opadnutí vody je možné, že nějaké ztráty budou zjištěny.Tyto informace soustřeďuje Krizové centrum Státní veterinární správy ČR v Brně a předávány jsou dále na Ministerstvo zemědělství.
Orgány státního veterinárního dozoru jsou připraveny postupovat podle pohotovostních plánů. To znamená například zajišťují sběr uhynulých zvířat hospodářských i volně žijících a zajišťují jejich neškodné odstranění v asanačních podnicích.
Současná povodeň opět prověřuje funkčnost těchto plánů a akceschopnost, mimo jiné, i inspektorů krajských veterinárních správ. Zatím se zdá, že vše funguje, tak jak má, a že se i situace zklidňuje.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *