Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva

byl zahájen v srpnu 2003.

Plnohodnotným členem systému rychlého varování (RASFF) se ČR stala po vstupu do EU. Od dubna 2004 bylo prostřednictvím SZPI do systému odesláno celkem 93 notifikací a naopak přijato 82 hlášení. Naprostou většinu z nich řešila Potravinářská inspekce. Žádné z dosavadních hlášení nebylo tak závažné, aby skutečně ohrozilo zdraví českých spotřebitelů. RASFF spojuje v podobě sítě kontrolní orgány, které dohlížejí na bezpečnost potravin a krmiv v jednotlivých členských zemích unie, Centrem systému je Evropská komise. Do DG SANCO (Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitelů) přicházejí veškerá hlášení o výskytu nebezpečných potravin nebo krmiv v kterékoli členské zemi. Oznámení dostává i Evropský úřad pro bezpečnost potravin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *