SZPI kontrolovala biopotraviny

Vybrané vzorky splnily kontrolní podmínky

Státní zemědělská a potravinářská inspekce v rámci sledování kvality certifikovaných biopotravin na českém trhu, provedla laboratorní analýzy u 19 vzorků vybraných biopotravin. Analýzy byly zaměřeny na rezidua pesticidů, mykotoxinů, dusičnanů a přítomnost GMO (geneticky modifikovaných organismů). U žádného ze vzorků nebylo zjištěno porušení podmínek ekologického zemědělství a všechny zkoumané biopotraviny vyhověly platné legislativě.

Základem produkce kvalitních biopotravin je kromě dodržování podmínek v zemědělské produkci, také dobře fungující kontrolní systém. Proto se zvyšuje i četnost laboratorních kontrol biopotravin. Pozitivní výsledky u všech zkoumaných vzorků prokázaly, že biopotraviny jsou vyráběny podle zásad ekologického zemědělství, o jejich kvalitě a efektivnosti kontrolního systému.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *