SZPI řešila případ obchodních praktik společnosti NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.

Firma distribuuje doplňky stravy

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zahájila správní řízení s firmou NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o., která v České a Slovenské republice distribuuje formou zásilkového prodeje, internetového prodeje a formou telemarketingu tři druhy doplňků stravy. Inspekce dospěla k závěru, že se firma dopouštěla klamavých praktik tím, že při nabízení svých produktů uváděla důležité informace nejednoznačným a nesrozumitelným způsobem. Z volně distribuovaných letáků, prostřednictvím nichž si lidé mohli objednat jedno ukázkové balení doplňku stravy jen za poštovné a balné, lidé mohli nabýt dojmu, že se objednáním tohoto výhodného balení nezavazují k žádným dalším nákupům. Ve skutečnosti se tím však stali členy abonentního programu a pravidelně každý měsíc jim bylo zasíláno další balení, ovšem již za plnou cenu.
Společnost také po některých zákaznících vyžadovala úhradu za balení, které si dotyční dle svých slov nikdy neobjednali či je dokonce v některých případech ani nikdy neobdrželi, popřípadě firma požadovala po zákaznících, ať jim tato neobjednaná balení pošlou zpět. Doplňky stravy jsou rozesílány jako obyčejná poštovní zásilka a jsou takové velikosti, že je lze vložit do běžné schránky; lidé tak ve většině případů nemohou převzetí neobjednané zásilky odmítnout. Dle názoru inspekce se firma tímto jednáním dopustila správního deliktu agresivní obchodní praktiky.
Lidí, kteří si na praktiky této firmy stěžují, je mnoho. SZPI k dnešnímu dni eviduje 68 podnětů ke kontrole, několik dokonce ze Slovenska, neustále však přicházejí další. Mnozí lidé také volají a žádají SZPI o radu, neboť jim firma vyhrožuje exekutorem. Pokud si lidé objednali první zvýhodněné balení, ale další za plnou cenu již nechtějí, musí to oznámit firmě. Dodávaní zásilek mohou lidé přerušit kdykoliv a bez udání důvodu, lepší je to však učinit prokazatelným způsobem, například formou doporučeného dopisu. V případě, že si nikdy žádné zboží neobjednali a firma po nich přesto vymáhá peníze, postačuje podle vyjádření zástupců firmy zaslat o této skutečnosti čestné prohlášení. Opět raději doporučeně. Zákazníci nejsou povinni vracet odesílateli nevyžádané a neobjednané zásilky.
Klamavé a agresivní praktiky patří mezi nekalé obchodní praktiky, které jsou zákonem o ochraně spotřebitele zakázány. Společnost NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o. dle opatření uložených potravinářskou inspekcí již tiskne nové letáky, na nichž jsou informace pro zákazníky srozumitelné a jednoznačné. Stále však nepodnikla dostatečné kroky k tomu, aby byla schopna prokazatelně doložit, že si spotřebitel zásilku skutečně objednal.

Zpracovala: Mgr. Martina Šmídtová – tisková mluvčí SZPI

Komentáře ke článku 1

 • Marie Zelenková

  Dobrý den,

  v zimě jsme přistoupili na vyzkoušení OmegaMarineForte. Začaly však přicházet složenky na 199 Kč/měsíc s variabilním symbolem 1018697. Manžel začal platit, ale na mé jméno.

  13. 6. 2017 přišel dopis od inkasní společnosti Intrum Justita s pohledávkou dlužné splátky. Manžel okamžitě volal do NaturaMed Pharmaceticals, kdy se ukázalo, že březnu zapomněl připsat variabilní symbol, platba se dohledala a připsána k mému jménu. Současně zaměstnankyně sdělila manželovi, že posílají složenky již jen jako upomínky. Manžel pak poslal dopředu několik splátek tj. celkem 10 splátek a zbývají k doplacení 2 splátky. Domnívali jsme, že je vše v pořádku. Nebylo.
  8. 8. 2017 přišel další dopis od inkasní společnosti Intrum Justita, že „dluh“ je stále nevyřešen a že z naší strany není snaha situaci řešit. Dali lhůtu do 18. 8. 2017 k zaplacení, jinak pohledávku postoupí k právnímu vymáhání. Pohledávka byla ke dni 4. 8. 2017 455Kč. Manžel byl opět telefonicky ubezpečen, že je vše v pořádku a že žádný dluh neexistuje. Začala jsem tušit, že u NaturaMed Pharmaceuticals se rozcházejí slova a činy, poslala jsem písemně popis celé události s žádostí, aby vše uvedli do pořádku u společnosti Intrum Justitia, protože jsme tuto společnost neoslovili a necítíme k ní žádné závazky. Ostatně bych takové jednání považovala za samozřejmé, slušné a korektní, protože k žádnému faktickému dluhu nedošlo, nehledě na současný přeplatek.
  16. 8. 2017 došla odpověď či vlastně otázka, čeho se vlastně má žádost týká. Opět jsem celou záležitost zopakovala se zdůrazněním, že je na jejich straně uvést do pořádku situaci u Intrum Justita.
  Odpověď přišla rychle – 21. 8. 2017 a v ní byly uvedeny následujjící problémy: 1) manžel platí na mé jméno, 2) pohledávka byla zaplacena NaturaMed Pharmaceuticals (zaplacena v březnu, dohledána v červnu), nikoliv inkasní společnosti, 3) ať si to vyřídím se společností Intrum Justita sama.
  Neprodleně tj. 21. 8. 2017 jsem ji oslovila a situaci vylíčila.Obratem mi odpověděli, že děkují za zprávu, ale případ uzavřeli. Na dotaz jakým způsobem jsem se odpovědi nedočkala.

  Zaráží mě chování společnosti NaturaMed Pharmaceuticals, kdy není ochotna komunikační vady z jedné i druhé strany řešit, z klientů vytváří dlužníky, i když jejich splátky má na svém účtu. Samozřejmě že společnost Pharmaceuticals a jí nabízené produkty ztrácejí důvěru.

  Nyní věřím, že se vše vyřeší. Děkuji za pochopení

  Marie Zelenková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *