SZPI zakázala prodej 19 tun loupaných arašídů

importovaných na český trh z Nizozemska.

V laboratoři bylo zjištěno větší množství aflatoxinů, než povolují předpisy EU. O závadné zásilce informovala SZPI i celoevropský Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v Bruselu. Každá členská země EU, přes jejíž území jdou poživatiny na evropský trh, musí zkontrolovat jednotlivé zásilky buď namátkově nebo všechny bez výjimky. Mezi těmito komoditami jsou právě arašídy pocházející z Číny nebo pistácie, dovážené z Íránu. SZPI zaslala od vstupu České republiky do EU přes RASFF dosud 38 hlášení, která se týkala potravin ze třetích zemí s vysokým obsahem aflatoxinů. V deseti případech se jednalo o arašídy původem z Číny. Záchyt kontaminovaných ořechových plodů je poměrně častý.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *