Thrall D. E. Učebnice veterinární diagnostické rentgenologie (Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology). Philadephia; W. B. Saunders 2002:758. ISBN 0-7216-8820-9.

Rentgenologie patří mezi nejužitečnější a tradičně nejpoužívanější diagnostické techniky ve veterinární medicíně. I přes postupný nástup ultrasonografie, endoskopie, magnetické rezonance a počítačové tomografie si udržela ve veterinární praxi svou pozici a stále zůstává nejčastější diagnostickou zobrazovací metodou u malých zvířat.

Rentgenologie jako bezesporu extrémně zajímavý a poutavý obor si nárokuje poměrně obšírné znalosti anatomie a samozřejmě také interní medicíny. Kvalitní rentgenogram je předpokladem, ale nikoli jistotou pro správnou interpretaci snímku. Rentgenologie vyžaduje dobrou prostorovou představivost, protože dvojrozměrný obraz je nutné převést na trojrozměrnou dimenzi. K získání těchto dovedností je nutný dobrý pedagog, případně kvalitní literární zdroj.
Učebnice rentgenologie profesora Thralla patří mezi stálice na policích univerzitních knihoven po celém světě. Zde popisovaná publikace je již 4. vydáním (rok vydání 2002). Jde o podrobnou, velmi umě pedagogicky zpracovanou učebnici, která bez nadsázky představuje „mercedes mezi učebnicemi veterinární rentgenologie“. Rozhodně se nejedná o odlehčenou příručku do kapsy pláště, nýbrž o náročné a podrobné dílo, které si nárokuje čas na studium a značné úsilí k zvládnutí textu.
Celá publikace je rozdělena do osmi sekcí. První sekce je věnována fyzikální podstatě rentgenologického vyšetření a principům interpretace. Popsány jsou také principy ultrazvuku, počítačové tomografie a magnetické rezonance. Druhá sekce řeší problematiku axiálního skeletu. Ve třetí a čtvrté sekci je probírán apendikulární skelet, v první z nich u psa a kočky, ve druhé u koně. Pátá a šestá sekce jsou věnovány rentgenologii krku a hrudníku – v první jmenované opět u psa a kočky, ve druhé u koně. Sedmá sekce je celá zaměřena na interpretaci rentgenogramů břicha u psa a kočky. Poslední osmá sekce se zabývá rentgenologickou anatomií u psa a koně. Na závěr každé kapitoly, kterých je v každé sekci vždy několik, jsou kontrolní otázky k probíranému tématu. Čtenář je tak nenásilně nucen zkontrolovat si vlastní pochopení textu a uvědomit si problémy, které by bez upozornění na ně přešel. Na závěr knihy jsou uvedeny odpovědi na tyto otázky, a to ve velmi podrobné a obšírné formě. Kniha je zakončena rejstříkem.
Mezi negativa popisovaného díla patří bezesporu spojení rentgenologie malých zvířat a koně, vzhledem k tomu, že praktiků, kteří by byli schopni využít tyto dva obory současně je u nás poskrovnu. I přes tuto výtku nelze než ocenit obrovské množství perokreseb, nákresů, schémat, rentgenogramů jasně směřujících k cíli objasnit čtenáři všechny taje rentgenologie a „sáhnout až na dno“ tohoto jedinečného oboru. Jen málokterá učebnice se může pochlubit tak soustředěnou snahou naučit a vysvětlit. Kniha byla napsána pro rentgenology, studenty a hloubavější praktiky. Kdo hledá na trhu kvalitní referenční zdroj, který mu pomůže rozluštit každý rentgenologický problém za cenu poctivého studia, právě ho našel.

MVDr. Martin Grym

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *