Traumatická inguinální kýla u kočky – popis případu

M. BUREŠOVÁ, Z. NEUSTADTOVÁ Veterinární ordinace Kolín Veterinářství 2006;56:152-155

SOUHRN
Burešová M., Neustadtová Z. Traumatická inguinální kýla u kočky – popis případu. Veterinářství 2006;56:152-155.
Článek popisuje případ traumaticky vzniklé tříselné kýly u kočky. Po úrazu autem došlo u kočky k herniaci močového měchýře inquinálním kanálem do podkoží. Zvíře bylo ošetřeno až 16.den po úrazu, kdy byly maturovány synechie k vnějšímu kýlnímu vaku. Rozsáhlá strangulační ischemie s nekrobiózou byla indikací pro radikální resekci a rekonstrukci močového měchýře. Po rozrušení synechií a rozšíření inguinálního kanálu šikmou kraniální incizí byl močový měchýř následně reponován do břišní dutiny.V textu je popsána primární stabilizace pacienta, postup vlastního chirurgického zákroku, pooperační péče a výsledný efekt provedené operace zjištěný následnými kontrolami.

SUMMARY
Burešová M., Neustadtová Z. Traumatic inguinal hernia in a cat – a case description. Veterinářství 2006;56:152-155.
This article describes a case of traumatic inguinal hernia in a cat. After car accident, the urinary bladder went through inguinal canal and remained entrapped in subcutis. The first examination was performed 16 days after accident when synechia matured to outer hernia sacs. Large strangulation ischemia with necrobiosis was indicative for radical resection and reconstruction of urinary bladder. After breaking of adhesions and enlargement of inguinal canal by oblique cranial incision, urinary bladder was returned into abdominal cavity. Primary patient stability, procedure of the own surgery technique, post-operation care and final effect of performed operation at following controls were also presented in this text.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *