Tři nizozemské programy monitorují zdravotní stav zvířat

Celkový rozpočet na tyto programy se pohybuje kolem 1,2 milionu EUR.

Nizozemské sdružení pro hospodářská zvířata a maso (PVE) pověřilo letos veterinární službu v Deventeru třemi programy týkající se monitoringu zdravotního stavu hospodářských zvířat.
„Monitoring zdravotního stavu prasat“ představuje podchycení nejčastěji se vyskytujících onemocnění a vývoj vlastních strategií boje a prevence proti chorobám, např. PRRS. Na tomto úseku se spolupodílí masný průmysl, jako informační databáze pro monitoring informací o veterinární péči.
Ve druhém programu se jedná o problematiku Aujeszkyho choroby. Nizozemí má statut země prosté této nákazy a cílem veterinární služby a PVE je dosažení stejného statutu bez vakcinace.
Třetí program má název “Animal Welfare“. Při posílení kontrolní činnosti je možné odhalit slabá místa ve fungování zemědělských podniků a zlepšení pohody zvířat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *