Trichinelózu je třeba brát vážně

Pravda, trichinelóza u lidí už u nás nebyla na rozdíl například od sousedního Slovenska desetiletí zjištěna. Poslední výskyt u lidí byl v Čechách zaznamenán roku 1954 ve Smrdově u Pacova, kdy onemocnělo 11 lidí, z nichž dokonce tři zemřeli. Na přítomnost těchto hlístů v mase se u nás divoká prasata, jejichž maso se uvádí do tržní sítě, musejí vyšetřovat, a to tzv. trávicí metodou, a na toto vyšetřování přispívá stát. Naposledy bylo několik případů trichinelózy u divokých prasat zjištěno před pěti lety. Státní veterinární správa doporučuje, aby si maso nechal vyšetřit i lovec, který si hodlá na černé zvěři pochutnat.

Trichinelóza je onemocnění, které postihuje zpravidla divoká prasata, medvědy a koně, osly, ale třeba i nutrie, psy a v minulosti i prasata domácí, a způsobuje ji svalovec (Trichinella spp.). Tento hlíst se usídlí nejčastěji ve žvýkacích svalech, jazyku, bránici i ostatních svalových částech zvířete. Parazit se zde zapouzdří a čeká, až maso pozře nějaký masožravec, popřípadě člověk, aby se pak mohl v jeho těle dále vyvíjet. Býložravec se může nakazit kontaminovanou pící. Pro člověka je pak nebezpečné pouze maso dostatečně tepelně neopracované nebo nedostatečně zmrazené. Svalovec vážně ohrožuje jak mezihostitele – prase, tak i člověka. Při větší invazi působí horečky, třes a křeč dýchacích svalů. V pozdější fázi onemocnění se již prakticky nedá léčit a může končit i smrtí.
Proto se také vždy doporučovalo a doporučuje maso z divokých prasat dlouho a dobře propékat, popřípadě provařit. Staré myslivecké kuchařky uvádějí dobu vaření alespoň tři hodiny. Larvy svalovce sice hynou při teplotě těsně nad 50 °C asi po čtvrthodině, okamžitě při teplotě 62 ° C, to ovšem znamená, že této teploty musí být dosaženo v celém kusu masa, tzv. v jádře. Ke kuchyňské úpravě nelze doporučit mikrovlnnou troubu, neboť toto zařízení má na larvy nestandardní účinek, přestože pracuje s teplotami přes 70 °C.
Je na místě varovat myslivce a připomenout platnou legislativou uloženou povinnost každého uloveného divočáka před uvolněním ke spotřebě nechat veterinárně vyšetřit. Tato praxe je obvyklá a myslivci to dobře vědí. Myslivci by také neměli používat nepřevařené zbytky z uloveného zvířete ke zkrmení psům. Syrové maso z uloveného divočáka by myslivci neměli používat ani jako návnady při chystaném lovu šelem, například lišek.
K průkazu trichinelózy se u nás požívá tzv. trávicí metoda, která je velmi průkazná. S touto metodou byli veterinární lékaři seznámeni již v roce 2001. Ještě existuje jedna metoda, tzv. kompresní, na tu však musejí být soukromí veterinární lékaři proškoleni a schváleni.
Za vhodné považujeme též upozornit všechny hoteliéry a hospodské, aby nakupovali maso z černé zvěře pouze od legálních dodavatelů, které je veterinárně vyšetřené, zejména pak na trichinelózu. Jistě by si nepřáli, aby jejich zákazníci měli potíže.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *