U 11 uhynulých labutí byla potvrzena bakteriální infekce

Labutě pocházely z Vlkovského rybníka u Veselí nad Lužnicí.

První zaznamenaný hromadný úhyn ptáků v ČR vyvolal podezření na výskyt ptačí chřipky. Proto byly vzorky odebrané od uhynulých labutí odeslány na vyšetření do Národní referenční laboratoře pro ptačí chřipku ve Státním veterinárním ústavu Praha a okamžitě vyšetřeny. Testy na ptačí chřipku byly negativní a následným vyšetřením bylo zjištěno, že příčinou úhynu byla bakteriální infekce vyvolaná Clostridium perfringens.
Podle ohledání okolí lze usuzovat, že se labutě infikovaly přímo na vodní ploše. Monitoring na ptačí chřipku pokračuje, k dnešnímu dni bylo vyšetřeno od začátku roku zhruba 2 500 ptáků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *