Účinek pethidinu a fentanylu na produkci slz u psů

Opiáty se ve veterinární medicíně běžně používají pro preanestetickou sedaci a analgezii u psů a jiných druhů zvířat.

Aplikace opiátů samotných za účelem premedikace není obecně u zdravých zvířat dostatečně chemicky účinná; avšak u zvířat nemocných jsou opiáty ideálním analgetikem a premedikací, poněvadž zvíře uklidňují a se zvířetem se snadněji manipuluje. Pethidin je ve veterinární medicíně pravděpodobně nejrozšířenějším analgetikem; patří mezi úplné agonisty opioidů a indukuje v závislosti na množství sedaci a analgezii. Fentanyl je také úplným agonistou, který navozuje vysokou hladinu analgezie potřebnou pro chirurgický zákrok. Adekvátní lakrimální sekrece je nezbytná pro udržení strukturální integrity rohovky. Na produkci a složení slz má vliv mnoho léků. Nedostatečná sekrece slz u lidí v důsledku přímé lékové terapie byla hlášena po použití cholinergních nebo adrenergních blokátorů, anestetik a diuretik. Experimentálními studiemi byla u psů zjištěna zřetelně redukovaná lakrimální sekrece následně po podávání atropinu, po kombinaci sedativ a opiátů a anestetik. V této studii je stručně uveden účinek intramuskulárně podávaného pethidinu a fentanylu na produkci slz u psů, pomocí Schirmerova slzného testu.
Ve studii bylo testováno 16 dospělých psů obou pohlaví o váze od 9 do 34 kg. Podmínkou jejich zařazení do studie byl při fyzickém a oftalmologickém vyšetření klinicky negativní nález na závažné oční abnormality. Psům ve skupině první byl aplikován pethidin (5 mg/kg ž. v.; Adolan; Gerot-Liba) a ve skupině druhé fentanyl (10 g/kg ž. v.; Fentanyl Citrate; Abbott).
Schirmerův slzný test byl proveden bilaterálně před a 20 min po intramuskulárním podání pethidinu nebo fentanylu; proužek papíru byl umístěn do středu laterální třetiny spodní spojivky a po 60 sek byl odstraněn; byla měřena vlhkost v mm/min; u každého psa byly vyhodnoceny průměrné hodnoty slzného testu zvlášť pro pravé a levé oko před a po podávání fentanylu nebo pethidinu. Dvacet minut po aplikaci obou preparátů došlo k signifikantnímu poklesu produkce slz, ale rozdíly ve výsledcích mezi dvěmi pozorovanými skupinami psů nebyly signifikantní. Dřívější studie potvrdily, že příčinou dočasné hyposekrece slz mohou být různé léky. Je známo, že úplní agonisté opiátů vyvolávají bradykardii a snižují krevní tlak. V této studii byl příčinou zřetelného poklesu sekrece slz pravděpodobně centrální účinek opioidů na nervovou regulaci produkce slz. Nervová kontrola je primárním faktorem regulujícím produkci slz; u lidí, psů a králíků vyvolávají agonisté opioidů deprese CNS. Ačkoliv účinky obou léků, fentanylu nebo pethidinu na produkci slz nebyly doposud dokumentovány, bylo prokázáno, že kombinace medetomidinu a buprenorphinu vyvolala významný pokles produkce slz deset minut po terapii. Pokud jsou opioidy kombinovány se sedativy, dochází k synergické reakci a sedativní i analgetické účinky jsou silnější než u jednotlivých léků. Výsledky této studie indikují, že fentanyl i pethidin navozují významný pokles produkce slz. Z tohoto důvodu by zmíněné léky určené k sedaci nebo analgezii neměly být aplikovány před diagnózou očních nemocí vztahujících se k lakrimální sekreci.

H. S. Biricik, C. Ceylan, M. Sakar Effects of pethidine and fentanyl on tear production in dogs. Vet Rec 2004;155:567-565.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *