Účinnost orálního spinosadu v terapii a prevenci zablešení u psů v Evropě

V posledních 10-15 letech bylo na trh uvedeno několik vysoce účinných dlouhodobě působících látek s protibleším účinkem (imidacloprid, fipronil, selamectin, pyriprol, metaflumizon). Navzdory tomu, představuje zablešení u psů významný problém.

Nejčastěji je u psů zjišťována blecha kočičí (Ctenocephalides felis), která může parazitovat i na člověku. Blechy obvykle způsobují pouze mírné podráždění; výraznější problémy se objevují při napadení větším počtem blech nebo při rozvoji hypersenzitivní reakce (alergie z blešího kousnutí). Blechy mohou zároveň přenášet další patogeny (Dipyllidium spp., Bartonella spp., Ricketsia spp.). U kočičích blech byl zjištěn sklon k rozvoji rezistence ke starším insekticidům, jako jsou cyklodieny, karbamáty, organofosfáty nebo pyretroidy. Je tedy nutné neustále vyvíjet nové přípravky v boji proti blechám.
Posledním příspěvkem do skupiny komerčně dostupných dlouhodobě působících protibleších přípravků je spinosad (Comfortis, Elanco), který je charakterizovaný perorálním podáním a rychlým účinkem. Spinosad je přirozeně se vyskytující směs spinosynu A a D, která vzniká působením půdních aktinomycet Saccharopolyspora spinosa. Strukturálně se jedná o tetracyklické makrolidy. Mechanismus účinku je nový (dochází k aktivaci nikotinových cholinergních receptorů) a tedy odlišný od ostatních protibleších přípravků. Výsledkem je narušení nervového systému blech. Spinosad je dodáván ve formě žvýkacích tablet (tablety jsou účinné po spolknutí celé nebo i rozžvýkané tablety). Úvodní studie ukázaly, že k navození účinné obrany proti blechám na 4 týdny stačí dávka 30 mg/kg, jako minimální dávka byla stanovena 45 mg/kg. K terapii se doporučuje dávka 45-70 mg/kg.
K hodnocení bylo použito několik studií: tři laboratorní a dvě multicentrické terénní. Přibližně týden před začátkem každé laboratorní studie (podání spinosadu) bylo na psy nasazeno 100 čerstvě vylíhnutých nekrmených blech. Insekticidní účinek spinosadu byl hodnocen podobnou aplikací blech ve dnech určených studií. Blechy byly 48 hodin po každé infestaci spočítány a následně odstraněny (opakovaným vyčesáváním). Terénní studie probíhaly ve Velké Británii, Nizozemsku, Francii, Německu a Itálii. Data byla získávána pomocí dotazníků. Kontrolní skupina byla léčena selamektinem (Stronghold, Pfizer). Selamektin byl použit proto, že se jedná o dlouhodobě působící protibleší přípravek, i když má jiným mechanismus účinku a je aplikován lokálně. Blechy byly počítány při česání (den 14, 30 u měsíční studie, den 14, 30, 60, 90 u tříměsíční studie). Do studií byli zařazeni pouze psi, kteří obdrželi dávku spinosadu v rozmezí 45-70 mg/kg.
V laboratorních studiích byla zjištěna účinnost 99 % po třech týdnech, 30 dní po aplikaci byla účinnost 96,5 % a více. V terénních studiích došlo po aplikaci spinosadu ke snížení počtu blech o 97 % ve srovnání s hodnotami před terapií. Hodnoty po terapii selamektinem byly nižší.
Terapie infestace blechami v domácím prostředí představuje velkou výzvu, protože pouze malá část populace blech žije na psech. Vajíčka, larvy, kukly a nově vylíhlí jedinci se obvykle nacházejí v nábytku, kobercích nebo postelích. Obrana proti blechám tak spočívá v zásahu do jejich ekosystému. Moderní protibleší přípravky jsou schopné tento proces ovlivnit různými způsoby: krátkodobý účinek na dospělé blechy, dlouhodobá reziduální aktivita, rychlost zabíjení, repelentní a larvicidní účinky. Tyto vlastnosti navíc mohou být ovlivněny dávkováním a způsobem podání. Účinný postup proti blechám by měl probíhat ve třech fázích: odstranění blech z nakaženého zvířete, ochrana před re-infestací z kontaminovaného prostředí, eliminace blech z prostředí. Vysoká účinnost spinosadu může být připsána jeho pulicidním vlastnostem: rychlost zabíjení, délka trvání účinku a z toho vyplývající vliv na snášení vajíček blech. Mrtvé blechy se objevují již za třicet minut po podání, všechny blechy jsou usmrceny během 4 hodin. Tím se zabrání novému kladení vajíček a dojde tak přerušení životního cyklu blech v kontaminovaných domácnostech. Rychlý nástup účinku po perorální aplikaci může být vysvětlen rychlou absorpcí spinosynu A a D z gastrointestinálního traktu.       
Wolken S, Franc M, Bouhsira E, Wiseman S, Hayes B, Schnitzler B, Jacobs DE Evaluation of spinosad for the oral treatment and control of flea infestations on dogs in Europe. Vet Rec 2012;170:99. (přeložila MVDr. Simona Králová – Kovaříková)
    
Bleší alergická dermatitida u kočky. Symetrická alopecie postihující oblast břicha a mezinoží u britské modré kočky (foto MVDr. Stanislav Počta)

 
 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *