Určování pohlaví a hodnocení stavu pohlavních orgánů u plazů

V. JEKL,1 K. HAUPTMAN,1 P. KOHOUT,2 Z. KNOTEK1 1Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců 2Klinika chorob psů a koček, Fakulta veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Veterinářství 2005;55:404-410

SOUHRN
Jekl V., Hauptman K., Kohout P., Knotek Z. Určování pohlaví a hodnocení stavu pohlavních orgánů u plazů. Veterinářství 2005;55:404-410.
Přehled přináší stručný popis určení pohlaví plazů na základě morfologických znaků. Pohlavní dimorfismus se vyskytuje u většiny želv, ještěrů a krokodýlů. U mláďat plazů a monomorfních druhů plazů však může být určení pohlaví tímto způsobem značně nepřesné. K dispozici jsou však i další možnosti, například použití některé ze zobrazovacích metod. Pomocí rentgenologického, ultrasonografického a endoskopického vyšetření lze u želv, hadů a ještěrů kromě přesného určení pohlaví současně zhodnotit i stav pohlavních orgánů. Přesto, že endoskopie představuje z uvedených metod přístup nejvíce invazivní, při zvládnutí pečlivého technického postupu a osvojení praktických zkušeností lze tuto metodu považovat za zcela bezpečnou.

SUMMARY
Jekl V., Hauptman K., Kohout P., Knotek Z. Gender determination and evaluation of conditions of sexual organs in snakes.
This review gives brief description of gender determination in snakes on the base of morphological signs. Sexual dimorphism appears in majority of turtles, lizards a crocodilles. However, in both young of snakes and monomorphic species of snakes can be determination of gender this way greatly incorrect. But other possibilities are at disposal, e.g. use of some imagination method. In turtles, snakes and lizards is possible within correct gender determination currently valued condition of sexual organs by means of rentgenological, ultrasonographical and endoscopic examination. In spite of the fact that endoscopy is one of the most invasive method from those techniques mentioned above, management of correct technical procedure and experience of practical knowledge make this method whole safe.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *