Autor
Kategorie:
Nezařazené

V Británii to trvalo půl roku

Až 2. srpna na urgenci Státní veterinární správy ČR upravila Velká Británie svůj seznam Evropskou unií schválených laboratoří o naši Národní referenční laboratoř na vzteklinu v Liberci.

A to přestože jsme již před půl rokem – 2. února informovali – že došlo k tomu, co zjednoduší zjišťování účinnosti vakcinace proti vzteklině u psů, koček či fretek cestujících do Británie, Švédska, či na Maltu, že totiž naše Národní referenční laboratoř na vzteklinu v Liberci prošla posledním kolem ověřování a byla Evropskou komisí schválena a její rozhodnutí bylo uveřejněno na jejích webových stránkách: http://europa.eu.int/comm/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm.
Samozřejmě je naše Národní referenční laboratoř uvedena i na webových stránkách Státní veterinární správy.
Připomínáme, že 19. 7. zasedal v Bruselu Stálý výbor pro potraviny a zdraví zvířat, aby projednal návrh Rozhodnutí Evropské komise, které bude novelizovat seznam laboratoří, které mohou provádět ověření vakcinace proti vzteklině s tím, že poté, co prošla tímto testem Národní referenční laboratoř ve Státním veterinárním ústavu v Liberci a je již v seznamu EU schválených laboratoří uvedena, je naší druhou laboratoří odborné pracoviště ve Státním veterinárním ústavu Praha.
V nejbližší době očekáváme, že i tato laboratoř v SVÚ Praha bude zveřejněna v Úředním věstníku, jako dodatek k Rozhodnutí 2004/233/EC a bude to uvedeno i na webových stránkách EU.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *